Yayınlanma Tarihi: 04 Nisan 2018 Çarşamba

YÖK’ten Disiplinlerarası Polimer Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programımıza Onay

Üniversitemiz enstitüleri bünyesinde yeni lisansüstü programlar açmak suretiyle program çeşitliliğini arttımak ve günceli takip etmek amacı doğrultusunda Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere Polimer Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı kurularak bu anabilim dalına bağlı Polimer Bilimi ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı açma yönündeki teklifimiz Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.

Niçin Polimer Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı?

Son yıllarda polimerik malzemeler, gündelik polimerlerden veya ileri mühendislik polimerlerinden son ürünler olarak hayatımızın hemen her alanına girmiş ve vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Farklı ve üstün özelliklere sahip plastik ve kauçuk malzemelerin üretilmesi ve her geçen gün kullanım alanlarının genişlemesi sonucunda polimer bilimi ve teknolojisi anabilim dalı bugün kimyanın ve kimya mühendisliğinin sınırlarını oldukça aşmış disiplinlerarası bir bakış açısıyla kendi bilim ve mühendisliğini oluşturmuştur. Özellikle son 50 yıl içinde polimer üretiminin hızla artmasıyla polimer bilimi ve teknolojisi alanında yetişmiş insan gücüne büyük bir talep ortaya çıkmıştır. Otomotiv, beyaz eşya, elektronik, dayanıklı tüketim malzemeleri, iletişim ve tekstil sektörlerindeki hızlı gelişmeler de dikkate alındığında ilgili alanda yetişmiş insan gücüne talebin gün geçtikçe artarak devam edeceği öngörülmektedir. Bugün dünyada kimya endüstrisinde istihdam edilenlerin yaklaşık olarak %70'i polimer veya türevleri ile uğraşmaktadır. Dünyadaki kimya mühendislerinin yarısından çoğunun da polimer endüstrisinde çalıştığı öngörülmektedir. 

Polimer Kimyası önceleri gelişmiş ülkelerin üniversitelerinde sadece ayrı bir ders olarak okutulurken plastik, sentetik lif, kauçuk, yapıştırıcı ve yüzey kaplayıcı gibi polimer ile ilgili endüstri kollarının gelişmesine paralel olarak Üniversitelerde Polimer Kimyası Anabilim Dalları hatta Polimer Kimyası ve Teknolojisi Bölümleri açılmıştır. Polimer Bilimi ve Teknolojisi farklı sektörlerin istekleri doğrultusunda amaca uygun, yeni, çevreye karşı duyarlı ve daha ucuz malzeme üretilmesi, bu amaçlarla var olan proseslerin geliştirilmesi/iyileştirilmesi ve ürünlerin modifiye edilmesini hedefleyen ve bu konularda eğitim öğretim ve araştırma geliştirme (ArGe) çalışmaları yürüten disiplinlerarası bir anabilim dalı olarak kısa sürede tüm dünyada kabul ve büyük ilgi görmüştür.

Plastik ve kauçuk sanayi gelişiminin başlangıcında teknik eleman gereksinimi daha çok kimyager ve kimya mühendislerinin istihdamı ile karşılanmıştır. Polimer işlemciliği ağırlıklı görevler ise makine mühendisleri tarafından yerine getirilmiştir. Ancak tüm bu dallarda gerek polimer sentezi, gerekse polimerlerin işlenerek son ürün haline getirilmesi, modifikasyonu ve karakterizasyonu gibi polimerler hakkında temel eğitimin lisans düzeyinde farklı disiplinlerde yeterli ölçüde ve kapsamda verilememesi üzerine polimer bilim ve teknolojisinin ayrı bir anabilim dalı olarak yükseköğretim programlarında lisansüstü program olarak yer alması bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Fizik Yüksek Lisans ve/veya Doktora Programları için de polimerik malzemeler oldukça önem taşımaktadır.

Akademik altyapısı ile ilimiz ve ülkemizin ihtiyacı olan polimer endüstrisindeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde yer alacak donanımlı bireyleri yetiştirmek amacıyla teklif ettiğimiz ve Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen disiplinler arası Polimer Bilimi ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı ile 2011 yılında 11 olan lisansüstü program sayımız, bugün itibariyle %218 artışla 35’e ulaşmıştır. Açılan yeni programımıza bu yıl ilk öğrenci alımı için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube