Yayınlanma Tarihi: 05 Nisan 2018 Perşembe

Üniversitemiz Otomasyon Sistemi Yazılımlarını Kendi Personeli ile Oluşturdu

Yazılım, elektronik parçaların birbiriyle haberleşmesini sağlayarak kullanıcısının iş süreçlerini kısaltan, iletişimi sağlayan, verimliliği arttıran çeşitli görevler için hazırlanmış programlardır. Gelişime açık bir yapıda oluşturulan yazılımlar sayesinde uygun ve esnek çözümler, iş süreçlerinin hızlı kullanımı, kaynakların verimli kullanımı ve ihtiyaçlara özel rapor geliştirme mümkün olabilmektedir. Yazılım profesyonel beceri ve tecrübe gerektiren analiz, tasarım, kodlama, güvenlik ve tutunma çalışmalarının tamamından oluşmakta olup, yazılımda kullanılan kodlar, yazılımın güvenliğini sağlamaktadır. Bu nedenle güvenlik açısından yazılımı yapan kişilerin güvenilirliği de son derece önem arz etmektedir.

Günümüzde tüm üniversitelerde olduğu gibi Üniversitemizde de çeşitli yazılımlar kullanılmaktadır. Şüphesiz bunların başında, tüm öğrencilere ilişkin çeşitli verileri içeren Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın kullanmış olduğu Öğrenci Bilgi Sistemi (HUBİS) gelmektedir. Tamamen Üniversitemiz personeli tarafından büyük gayretler neticesinde tamamlanan bu yazılım süreci ile ilgili olarak Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan şunları dile getirmiştir: “2011 yılına kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda çevremizde bulunan bir üniversiteden alınan ve kodları tamamen oraya ait olan bir yazılım kullanılıyordu. Öğrenci İşlerinde kullanılan yazılım, teknik boyutu ve kullanıldığı alana ilişkin barındırdığı en gizli bilgiler nedeniyle Üniversitemiz açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bunun bilinciyle hareket ederek, pek çok büyük firma o dönemde gereksinim duyduğumuz yazılım kodlamasını üstlenme noktasında girişimde bulunmuş olsa da, konunun teknik boyutundan ziyade güvenlik yönünü ön planda tuttuğumuz için, idare olarak dışardan gelen bu taleplere itibar etmedik. Bu çerçevede öncelikle Üniversitemiz öğretim elemanlarından Ömer Çırak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na getirilmiş; ardından kendi imkânlarımızla yazılım işine girişilmiştir. Esasında çok büyük ve ciddi sayıda kadroya sahip firmaların yapabileceği yazılım, süreçte yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen, Ömer Çırak’ın başkanlığındaki Üniversitemiz personeli 6 kişilik yazılım ekibinin (Dr. Öğretim Üyesi Serkan Dişlitaş, Öğr. Gör. Hüseyin Çizmeci, Öğr. Gör. Hicabi Murat Özelli, programcı İsmail Hakkı Üngan ve programcı Onur Öztürk) çok sıkı ve büyük özverili çalışması neticesinde tamamlanmıştır. Ekibe ayrıca o dönemde Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Coşar da yazılıma uygun donanımın hazırlanması ve sistemin kurulması noktasında destek vermiştir. Bu haliyle tamamen yerli ve milli bir niteliği olan yazılımımızın yerliliğinin ne denli önemli olduğu, günümüzde bir kere daha ortaya çıkmıştır. Tamamlanarak tüm öğrenci, akademik ve idari personelimize hizmet vermeye başlayan HUBİS, oldukça dinamik bir yapıya sahiptir. HUBİS ve yine aynı ekip tarafından yazılan diğer yazılımlar sayesinde eğitim-öğretim süreci içerisindeki birçok iş ve işlemler artık çok kısa sürede güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Yazılımlar modüler ve parametrik yapı ile oluşturulduğundan, mevzuatlardaki değişiklikler anında güncelleme yapılarak işlevsel hale getirilmektedir. Üniversitemiz bünyesindeki yazılımlarla web servisler ile iletişim kurabilen, zaman ve mekândan bağımsız, her ortamda erişilebilen otomasyon sistemimizde çağın gerektirdiği yazılım dilleri ve güncel donanım kullanılmakta olup; yazılımın her aşamasında azami güvenlik ön planda yer almaktadır. Üniversitemizde kayıtlı tüm öğrencilerimiz, akademik ve idari personelin yetkileri çerçevesinde kullandığı ara yüzler ergonomik, anlaşılır ve kullanıcı dostu olarak tasarlanarak kullanıcılara sunulmaktadır.”

Artık aktif ve yoğun biçimde kullanılan HUBİS otomasyon sistemi, Yükseköğretim Bilgi Sistemi olan YÖKSİS ile her gün teyitleşme yöntemiyle bilgi bütünlüğü sağlamakta ve eş zamanlı olarak e-devlet, ASAL, KYK vb. kurumlarla etkileşim içerisinde bulunmaktadır. Öğrencilerimizin askerlik tecil işlemleri, kredi, burs ve yurt işlemleri, e-devlet üzerinden belge alma vb. gibi çok sayıda işlemin senkronizasyonu anlık olarak yapılabilmektedir.  

Üniversitemizin kullandığı ve yazılım ekibi tarafından hazırlanan diğer yazılımlarımız ise enstitü (yüksek lisans-doktora) başvuruları, yatay geçiş başvuruları, yabancı uyruklu öğrenci başvuruları, özel yetenek sınavı başvuruları gibi başvuruların internet üzerinden alınmasını sağlayan Online Kayıt Sistemi, öğrencilerimizin katkı payı veya öğrenim ücretlerini kredi kartı ile yapmalarını sağlayan. İlgili banka ile senkronize çalışan Online Harç Ödeme Sistemi, aday öğrencilere üniversitemizi ve birimlerimizin tanıtımını içeren Web Sistemi,  Mezun öğrencilerimiz ile iletişimin sağlanması amacıyla oluşturulan Mezun Bilgi Sistemi, Üniversitemiz bünyesindeki tüm birimlerdeki bölümleri ve AKTS bilgilerini içeren Bilgi Paketi Sistemi yazılımları, Üniversitemizin bilişim alt yapısının temel taşlarını oluşturmaktadır. 

Üniversitemiz bünyesinde yer alan sunucular ve donanımsal çevre elemanlarının 7/24 kesintisiz hizmet vermesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve personelinin özverili ve hassas çalışması ile yazılımlarımız sürekli aktif halde bulunmaktadır. 

Yeniliklere, değişimlere ve teknolojik gelişmelere göre yazılımları güncelleyen, mevzuat değişimi işlemlerini anında yerine getiren tecrübeli, proje üretebilen yazılımsal bilgi dağarcığı yüksek olan Üniversitemiz yazılım ekibi kadrosuna her geçen gün yeni kişileri ekleyerek bir taraftan mevcut yazılımları iyileştirmeye ve geliştirmeye çalışırken, diğer taraftan da yine tamamen yerli daha birçok projeyi gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube