Yayınlanma Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar

16. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Gerçekleştirildi

Üniversitemiz ev sahipliğinde bu yıl on altıncısı düzenlenen “Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (HİTİT-BÜROKON 2018)” gerçekleştirildi. 

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Erol Olçok Konferans Salonu’nda düzenlenen HİTİT-BÜROKON 2018’e Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Işık, üniversitemiz öğretim elemanları ve Türkiye’nin birçok üniversitesinden gelen akademisyenler katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan: “Meslek Yüksekokulumuz 1976 yılında kurulan Türkiye’nin ilk meslek yüksekokullarından biridir. Bu noktada tarihi bir geçmişe sahip olan bu kampüste böyle anlamlı bir etkinliğin gerçekleştirilmesinden dolayı mutluluk duyuyorum. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde meslek yüksekokullarına gereken değerin ve önemin verilmesi için büyük bir çaba sarf ederek, yüksekokullarının mevcut algısının değiştirilmesi için büyük bir çaba gösterdik. Bu noktada gerekli yatırımların yapılması hususunda ilk dikkate aldığımız yerleşkelerden biri, meslek yüksekokulu kampüsü olmuştur bunun nedeni ise mesleki ve teknik eğitime olan inancımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapmış olduğu akademik açılış toplantısında YÖK Başkanı’ndan istemiş olduğu ve özellikle üzerinde durduğu nokta; mesleki ve teknik eğitim konusunda Meslek Yüksekokullarına mutlaka gereken ağırlığın verilerek, sektörün ihtiyacı olan ön lisans mezunu öğrencilerin en nitelikli ve donanımlı şekilde yetiştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, olmuştur” dedi.

Dünya çapında ‘Helal Ürünler’ sektörünün büyük bir paya sahip olduğuna dikkat çekerek bu payda Müslüman ülkelerin gerilerde yer aldığını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Üniversitemiz bünyesinde İslami sermayenin ve bu konudaki çalışmaların geliştirilmesi için ‘Helal’ sektörü konusunda içeriklere sahip derslerin öğrencilerimize kazandırılmasını ve bu konuda bilinç oluşturulmasını hedeflediklerini belirtti. Ayrıca üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için MEYOK Koordinatörlüğü kapsamında Üniversitemizin 3+1 Eğitim Modeli Sistemi’ne geçeceğinin de altını çizen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “Bu sistemle birlikte diğer üniversiteler, Hitit Üniversitesi’ni örnek alacak ve üniversitemiz bu noktada öncü bir konumda yer alacaktır. 3+1 sistemiyle birlikte öğrencilerimizin 3 dönem eğitimlerini tamamladıktan sonra 1 dönem bizzat sektörün içinde çalışarak iş hayatında yer alacak ve eğitimlerini tamamlayacaklardır. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Üniversite-Sanayi işbirliğinin sağlanması açısından gerçekten önemli bir noktada yer almaktadır” dedi.

Hitit Üniversitesi olarak bu ve benzeri etkinlileri düzenlemeye büyük önem verdiklerini ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “Bu kongrenin yanı sıra Üniversitemizin Bahar Etkinlikleri ve Mezuniyet Töreni kapsamında iki haftalık bir süreçte yirmiyi aşkın birçok etkinlik gerçekleştirildi” diyerek 16. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi’nin düzenlenmesinde ve desteklenmesinde katkıları olan başta Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Işık ve öğretim elemanlarımız olmak üzere Çorum Belediyesine, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, MÜSİAD Çorum’a, TOBB Genç Girişimciler Kuruluna ve Hitit Akademi Derneği ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve MEYOK Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Işık ise: “Bugün ülkemizde 185 üniversitede 970’e ulaşan sayıda meslek yüksekokulu vardır. Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrenci sayısı ise bugün 2 buçuk milyonun üzerindedir. Bu rakam yükseköğretimdeki öğrenci sayısının yaklaşık %30’una karşılık gelmektedir. Üniversitelerimizde okuyan öğrenci sayıları açısından değerlendirildiğinde yüksekokulların ülkemizde bu kadar büyük bir paya sahip olması gerçekten üzerinde hassasiyetle ve çok yönlü bir şekilde durulması gereken bir husustur. Her yıl mezun olan öğrencilerin sayısı düşünüldüğünde; ülkemize gerçek anlamda katma değer sağlayabilecek, uygulama pratiklerine sahip, mesleğinin gerektirdiği vasıflara haiz, bilgili, becerikli ve nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesi Meslek Yüksekokullarımızın en önemli misyonudur. Ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedeflerini dikkate aldığımızda, mesleki eğitimin bir bütün olarak orta öğretimden yükseköğretime kadar hem bugünün hem de gelecekte öngörülen ihtiyaçların göz önünde bulundurularak planlanıp programlandığı yeni bir konsepte ihtiyacımız olduğu açıktır. Meslek Yüksekokullarının gelişmesi ve kalkınması için; Mesleki eğitimin bağımsız üniversitelere dönüştürülmesi; mesleki eğitimin bu alanda kafa yormuş, bilimsel olduğu kadar saha çalışmaları ve uygulama pratikleriyle de uzmanlaşmak suretiyle akademik olarak kariyer sahibi olmuş öğretim elemanlarınca sevk ve idare edildiği bir anlayışın sistematikleştirilmesinin bir zorunluluk olduğu görülmektedir. Mesleki eğitim okullarında mutlaka eğitim öğretim süresinin en az yarısının iş başı uygulamaları eğitimiyle geçirildiği, yeni, aktif ve dinamik öğrenme süreçlerini ve kazanımlarını içeren eğitim-öğretim sistemleri üretmek mecburiyetinde olduğumuz görülmelidir. Bu bağlamda meslek yüksekokulları arasında hızla yaygınlaşan ve bizzat YÖK tarafından da desteklenen 3+1 İş Yeri Uygulamaları eğitim sisteminin çok önemli bir gelişme olduğu açıkça ortadadır. Yine son dönemlerde yaygınlaşan MEYOK Koordinatörlüklerinin de benzer şekilde resmi bir statüye kavuşturulmasının gerekliliği de ortadadır. Bütün bunların yanında “Mesleki ve Teknik Eğitimle ilgilenen Enstitülerin” kurulması ve işlevselliğinin sağlanması gibi hususlarda da ciddi adımların atılmasına ihtiyacımız olduğu da görülmektedir. Bu hususların dikkate alınarak çözüme kavuşturulması, son on, on beş yılda gösterdiği büyük kalkınma ve gelişme hamleleri içerisinde yer alan Güçlü ve Yeni Türkiye’miz için çözülemeyecek meseleler değildir. Ülkemizin Üniversitelere yapmış olduğu yatırımlar ortadadır. Üniversitelere yapılan yatırımlar aynı zamanda; ülkemizin geleceğine yapılan yatırımlardır. Bu noktada artık üniversiteler olarak büyük bir sorumluluğa sahip olduğumuzun farkına varmamız gerekmektedir. Bugün mesele un, yağ, şekeri bulma değil zaten ziyadesiyle var olan malzemeden en nitelikli, en kaliteli helvayı üretme var etme meselesidir. Bu bağlamda sorumluluk başta Yükseköğretim Kurumu, ilgili Bakanlıklarımız, üniversitelerde görev yapan hocalarımız ve yine başta iş dünyası olmak üzere bu işin bütün paydaşlarını temsil eden kadrolardadır” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Işık, “Bu yıl 16.’sı düzenlenen BÜROKON-2018’in düzenlenmesinde önemli katkılar sunan başta Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a, Çorum Belediye Başkanımız Zeki Gül’e, ÇTSO, MÜSİAD, TOBB Genç Girişimciler Kurulu’na şükranlarımı sunuyorum” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program kapsamında Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 15 Temmuz Şehidi, Şehit Yakup KOZAN Bilgisayar Laboratuvarında “16. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 2. Ulusal F Klavye Yarışması” gerçekleştirildi.HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube