Yayınlanma Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi

YÖK, “15 Temmuz ve Türk Yükseköğretimi Kitabı”nı Yayımladı

YÖK, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında Ülkemizdeki üniversitelerde FETÖ ile mücadele kapsamında yapılan etkinlikleri kitaplaştırdı. 15 Temmuz ve Türk Yükseköğretimi adını taşıyan kitapta, Hitit Üniversitesi de dahil olmak üzere toplam 37 üniversitenin faaliyetlerine yer verildi. YÖK’ün kitabında yer alan üniversitelerin faaliyetlerine bakıldığında, Üniversitemizin konuya akademik bir yaklaşım içerisinde diğer üniversitelerin yapmış olduğu etkinlikler yanında farklı daha pek çok etkinliğe imza attığı görülmektedir. Bu kapsam Üniversitemizin;

Tüm eğitim birimlerinin ders müfredatlarına “Milli İrade ve Demokrasi” dersini eklediği,

Darbe ve darbecilerin analizlerinin yapılması, konunun bilimsel olarak irdelenmesi, toplumsal fayda sağlayacak saptama ve tespitlerde bulunulması başta olmak üzere, konunun her yönüyle ele alınması amacıyla “15 Temmuz ve Darbeler” konusunda lisansüstü çalışmalar yapan akademisyen ve öğrencilerimize özel destek sağladığı,

Üniversitemize kayıt yaptıran şehit çocuklarına burs desteği sağladığı,

Öğretim üyelerimizin FETÖ’nün gerçek yüzünü akademik anlamda ortaya koyan bilimsel kitap çalışmaları yaptığı

görülmektedir.


YÖK’ten yapılan açıklamada, hazırlanan 15 Temmuz ve Türk Yükseköğretimi kitabı ile ilgili şu ifadelere yer verildi: 

Yükseköğretim Kurulunca, "15 Temmuz ve Türk Yükseköğretimi" adlı kitapta, YÖK'ün darbe girişiminin hemen ardından yurt içi ve yurt dışında yaptığı faaliyetler ve aldığı tedbirler anlatıldı. 

Kitapta, YÖK bünyesinde ve pek çok üniversitede yapılan faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin görseller paylaşıldı, darbe teşebbüsünün toplumsal etkilerinin ele alındığı makaleler yer buldu. 

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen akademisyen ve üniversite öğrencilerinin isim ve fotoğraflarına da ayrı bir bölüm açıldı. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: 

"Dünya tarihinde yaşanan darbelerle karşılaştırıldığında bu darbe teşebbüsünün diğerlerindeki gibi sureta bile olsa ekonomik, mali veya idari nedenlere dayanmadığı, ne toplumda ne de orduda bir karşılığının olmadığı, aksine toplumun tüm tabakalarına ve kesimlerine sızan bu örgütün sadece kendi emelleri için düzenlediği hain bir girişim olduğu açıkça görülmektedir" 

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılı nedeniyle çıkarılan "15 Temmuz ve Türk Yükseköğretimi" adlı kitapta, YÖK ve üniversitelerin, darbe girişimine ilişkin yaptıkları faaliyetlerden örneklere yer verildi. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletin iradesinin üstünde güç yoktur" sözüne yer verilen kitapta, darbe teşebbüsünün ardından tüm yurtta tutulan demokrasi nöbetlerinden de örneklerin yer aldığı üniversitelere ait görseller paylaşıldı. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, kitabın sunuş bölümünde kaleme aldığı yazıda, ülkenin siyasi tarihinin en hain olaylarından birinin 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu, darbeye teşebbüs sürecinde milletin genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, öğretim üyesiyle sokağa döküldüğünü ve bu hain girişime geçit vermediğini vurguladı. 

Bu süreçte üniversiteler dâhil devletin çeşitli kurumlarından şehitler verildiğini, sonrasında kurumların kendi içinde FETÖ/PDY terör örgütüne karşı çeşitli tedbirler aldığına işaret eden Saraç, YÖK Başkanlığı tarafından da menfur darbe girişiminin hemen sonrasında hızla tüm üniversite yönetimleri ile irtibata geçildiğini ve devletin kurum ve kuruluşları ile uyumlu bir işbirliği sürecinin tesis edildiğini anlattı. 

"Teröre Geçit Verilmemiştir" 

YÖK tarafından darbe teşebbüsünün hemen ardından yapılan bir açıklama ile milletin iradesine karşı düzenlenen, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek olan darbe girişiminin şiddet ve nefretle kınandığını, demokrasinin en önemli savunucularından olan üniversitelerin milletin iradesine saygı ve demokrasiye sahip çıkma noktasında tek vücut halinde tepkisini gösterdiğini hatırlatan Saraç, şöyle devam etti: 

"Dünya tarihinde yaşanan darbelerle karşılaştırıldığında bu darbe teşebbüsünün diğerlerindeki gibi sureta bile olsa ekonomik, mali veya idari nedenlere dayanmadığı, ne toplumda ne de orduda bir karşılığının olmadığı, aksine toplumun tüm tabakalarına ve kesimlerine sızan bu örgütün sadece kendi emelleri için düzenlediği hain bir girişim olduğu açıkça görülmektedir. Nitekim bu girişim yekvücut haline gelmiş olan yüce Türk milleti tarafından durdurulmuş, teröre geçit verilmemiştir." 

Başkan Saraç, 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki süreçte gerek YÖK bünyesinde gerekse üniversitelerde çeşitli birçok faaliyetlerin yürütüldüğünü, toplantılar yapıldığını, yurtdışına bilgilendirme mektuplarının gönderildiğini, ulusal ve uluslararası alanlarda çeşitli yönleriyle darbe girişiminin ele alındığını ve akademik makaleler yayımlandığını belirterek, tüm üniversitelere darbe sürecinde yapmış oldukları faaliyetleri nedeniyle teşekkür etti. 

Darbe Teşebbüsünün Toplumsal Etkileri Ele Alındı 

Kitapta, YÖK bünyesinde ve pek çok üniversitede yapılan faaliyetlere ve bunlara ilişkin görsellere yer verilirken, darbe teşebbüsünün toplumsal etkilerinin etraflıca ele alındığı makalelere de yer verildi. 

15 Temmuz darbe kalkışmasının devlet mekanizması ve kurumları ile Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan FETÖ/PDY'nin gerçekleştirdiği bir girişim olduğuna dikkat çekilen makalelerde, "Türkiye'nin siyasi tarihinde daha önce görülmemiş bir saldırıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi içinde bu teşebbüse karşı tutum takınması ve birlikler arasındaki çatışmalar, askeri hiyerarşi içinde bir darbe girişimi olmadığını gözler önüne sermiştir." denildi. 

Darbelerin geçmişte, siyasi istikrarsızlık, koalisyon sorunu ve mali buhranın toplumu ciddi anlamda etkilediği ve şiddet eylemlerinin arttığı dönemlerde hayata geçirildiğinin görüldüğü aktarılan makalede, Darbe teşebbüsü için 15 Temmuz öncesinde hiç bir şekilde reel bir zemin olmadığı belirtildi ve "ülke içinde darbe için siyasi, iktisadi veya toplumsal alt yapı bulunmadığı gibi, sonrasında teşebbüsü destekleyecek hiçbir siyasi ve iktisadi yapının mevcut olmadığı görülür. Tersine, diğer darbe dönemlerine kıyasla ekonomik verilerin olumlu seyrettiği bir dönem yaşanmaktadır." ifadelerine yer verildi. 

15 Temmuz darbe teşebbüsünün iktisadi ve siyasi olumsuz etkilerine rağmen özellikle iktisadi ve siyasi anlamda beklenenden daha çabuk toparlanıldığının görüldüğü belirtilen makalelerde, toplumun demokratik siyasi kültüre sahip çıkmasının bu toparlanmanın önemli sebeplerinden birisi olarak görüldüğü de aktarıldı. 

Türk Yükseköğretimi 15 Temmuz Darbe Girişimine Karşı Omuz Omuza  

Kitapta YÖK ve üniversitelerin darbe teşebbüsünün ilk dakikalarından itibaren öğrenci ve öğretim üyeleriyle darbe teşebbüsüne karşı durduğu, sonrasında yaşanan süreçte ulusal ve uluslararası pek çok faaliyetin yürütüldüğü oturum, panel, sergi, kongreler düzenlendiği, kitapların yazılıp tanıtıldığına dair görseller dikkat çekti. Tüm üniversitelerin faaliyetlerine yer verilemeyeceğinden örneklerle yetinildiği ifade edildi. Özellikle uluslararası kamuoyu nezdinde darbenin anlaşılabilmesi için YÖK ve üniversite rektörlerinin yazdıkları mektupların önemine dikkat çekildi. 

Avrupa'ya Mektuplar Gönderilip Ziyaretlerde Bulunuldu 

Kitapta, YÖK tarafından EUA, AB, Bologna Süreci İzleme Grubu gibi Avrupa'daki önemli kurumların da olduğu 118 şemsiye kuruluşa, darbe girişimi ve sonrasında yaşananları içeren mektubu paylaşılırken, bu mektubun 23 Temmuz'da dünyanın önemli üniversite sıralama kuruluşlarından "Times Higher Education"ın (THE) internet sitesinde haber olarak yayımlandığı da hatırlatıldı.

Kitapta bu kapsamda ayrıca, YÖK'te 17 Ağustos 2016'da 65 ülkeden 17'si büyükelçi düzeyindeki yaklaşık 100 yabancı yetkilinin katılımıyla düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bilgilendirme toplantısına ve YÖK Başkanı Saraç'ın, 6 Eylül 2016 tarihinde, EUA'nın Brüksel'deki merkezinde, EUA Başkanı Prof. Dr. Rolf Tarrach'ında içerisinde yer aldığı EUA Yönetim Kurulu heyeti ile 15 Temmuz sonrasında Türk yükseköğretim sisteminde yaşanan gelişmeleri anlattığı ziyarete de yer verildi. 

Akademinin 15 Temmuz Şehitleri Anıldı 

Kitapta 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen akademisyen ve üniversite öğrencilerinin isim ve fotoğraflarına da ayrı bir bölüm açıldı. Kitapta, "Akademinin 15 Temmuz şehitleri", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Yıldız Teknik Üniversitesinde Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Varank, Balıkesir Üniversitesinde öğrenci Burak Cantürk, Gazi Üniversitesi öğrencileri Mustafa Avcu, Muhammed Yalçun, Ankara Üniversitesi öğrencisi yasin Naci Ağaroğlu, TOBB Üniversitesi öğrencisi Ömer Can Açıkgöz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Fatih Kalu, Okan Üniversitesi öğrencisi Mustafa Direkli ve Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ozan Özen'in isimleri yer aldı.

 

YÖK’ün yayımladığı "15 Temmuz ve Türk Yükseköğretimi" adlı kitap için Tıklayınız.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube