Yayınlanma Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı

“15 Temmuz ve Darbeler” Konusunda Lisansüstü Çalışma Yapan Akademisyenlerimize ve Öğrencilerimize Üniversitemizden Destek

Üniversitemiz Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri bünyesinde yapılacak olan lisansüstü tez çalışmalarında (yüksek lisans/doktora), “15 Temmuz ve Darbeler” konusunu ele alan lisansüstü öğrencilerimizin çalışmalarına ve danışmanlıklarını yürüten öğretim elemanlarımıza özel destek sağlanacaktır. 

Darbelerin ve darbecilerin analizlerinin yapılması, konunun bilimsel olarak irdelenmesi, toplumsal fayda sağlayacak saptama ve tespitlerde bulunulması başta olmak üzere konunun her yönüyle ele alınmasını sağlamak amacıyla verilen bu destek kapsamında 19004 kodlu proje çerçevesinde 

  • Yüksek Lisans için 25.000 TL’ye kadar,
  • Doktora/Sanatta Yeterlik/Tıpta Uzmanlık Tezleri için de 35.000 TL’ye kadar 

destek verilecektir.

Söz konusu tezlerin danışmanlığını yürüten öğretim üyelerimize ise, Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı (BEDEP) kapsamında, bir önceki yıla ait yayına sahip olma koşulu aranmaksızın, bildiri sunmak üzere 1 (bir) defaya mahsus yurt dışı bilimsel etkinliklere katılım desteği verilecektir. Destek miktarı ülkeler için o yıl belirlenen Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Verilecek Azami Destek Miktarı kadar olacaktır. 

Konuyla ilgili detaylı bilgiler, çalışmanın yapılacağı ilgili enstitü müdürlüklerinden alınabilecektir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube