Yayınlanma Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe

Lisansüstü Program Çeşitliliği ve Öğrenci Sayımızın Artması İçin Çalışmalarımız Devam Etmektedir

Üniversitemiz enstitüleri bünyesinde yeni lisansüstü programlar açmak suretiyle program çeşitliliğini arttırmak ve günceli takip etmek amacı doğrultusunda gayretlerimiz her geçen gün artmaktadır. 

Bilindiği üzere üst düzey Ar-Ge çalışmaları ve diğer akademik faaliyetler, gelişmiş ülkelerin gelişmelerinde ve güçlerini korumalarında en önemli etkendir. Bunun farkında olan ülkeler, ileri düzey eğitim sunan lisansüstü eğitime (yüksek lisans ve doktora) son derece önem vermekte olup, bu alana büyük yatırımlar yapmaktadırlar. 

Lisansüstü Öğrenci Sayısını Arttırmak Artık Bir Zorunluluk Halini Aldı

Ülkemizin ilk etapta 2023 vizyonu çerçevesinde planlanan araştırmacı sayısının ve kapasitesinin artırılması sürecinde üniversitelerden beklentiler de artmış durumdadır. Bu kapsamda, yükseköğretimden beklenen nitelikli eğitim ve araştırmaları yapabilmek ve ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını temin etmek bir zorunluluk halini almıştır. Zira Ülkemizin 2023 Vizyonu doğrultusunda planlanan araştırmacı sayısı yaklaşık 300.000’dir. Bu amaca yönelik olarak lisansüstü öğrenci sayısının artırılmasına yönelik önlemlerin acilen alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde yıllık doktoralı mezun sayısı 5.000 dolayında olduğu göz önüne alındığında, 2023 Vizyonu için kalan sürede ihtiyaç duyulan yıllık doktoralı mezun sayısı 20.000’dir. Doktora eğitimi öncesinde yüksek lisans eğitiminin yapıldığı dikkate alındığında, hem yüksek lisans hem de doktora eğitimine yönelik programların açılması ve buralara alınacak öğrencilere çağın koşullarına uygun nitelikli eğitim verilmesi son derece önem arz etmektedir. 

Lisansüstü Öğrenci Sayımız 2000'i  Aşacaktır

Önümüzdeki süreçte nitelikli akademisyen yetiştirme, Türk yükseköğretim sisteminin niceliksel ve niteliksel gelişmesi açısından temel meselelerinin başında gelmektedir. Bu çerçevede Yönetimimiz eğitime ayırdığı insan gücü ve altyapı desteği ile pek çok alanda nitelikli yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirmeye gayret etmektedir. Zira 2011 yılında Üniversitemizde lisansüstü öğrencilerin toplam öğrencilerimize oranı sadece %2 iken, bu konuda yapılan yoğun çalışmalarımız neticesinde bugün gelinen noktada yaklaşık 1.500 lisansüstü öğrenci ile bu oran % 10,30’a çıkmıştır. Üniversitemizin orta vadedeki hedefi, bu oranı %15’ler seviyesine yükseltmektir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerimize doktora ve yüksek lisans (tezli ve tezsiz) programlarımıza yeni alınacak yaklaşık 600 lisansüstü öğrencilerimizle birlikte lisansüstü öğrenci sayımızın 2.000’i aşması hedeflenmektedir. Bu yıl 5 yeni yüksek lisans programımıza (Türk Dili ve Edebiyatı, Polimer Bilimi ve Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Kimya (Tezsiz) ilk defa öğrenci alımı yapılacaktır. Üniversitemiz lisansüstü programlarında halen eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerimiz bulunmakta olup, yeni öğrenci alımlarımızda da yabancı uyruklular için kontenjanlarımız ayırılmış durumdadır.

Önümüzdeki günlerde öğrenci alacak lisansüstü programlarımız ile bu programlarımıza ayrılan kontenjanlar, başvuru şartları ve diğer bilgilere, ilgili enstitülerimizin web sayfalarından ulaşılabilecektir.

Lisansüstü Program Sayımızı Arttırmaya Devam Ediyoruz

Diğer taraftan 2011 yılında Üniversitemizde toplamda sadece 11 lisansüstü program bulunurken, bugün program sayımız % 245’lik gibi çok büyük bir artış oranıyla 38’e ulaşmış durumdadır. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube