Yayınlanma Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma

Üniversitemizde Bir Doktora Programı Daha Açıldı

Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde eğitim vermek üzere İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Doktora Programı açılmasına ilişkin teklifimiz, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. Maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Açılan bu yeni program ile İslam’ın 15 asırlık tarih, sanat, edebiyat ve musikisi tahlil edilerek gerçekçi metotlarla eldeki veriler çerçevesinde doğru bilgiye ulaşılması, İslam’ın sanat, kültür, musiki ve edebiyat gibi daha az bilinen farklı boyutlarında derinleşilmek suretiyle bu dinin çok daha doğru bir şekilde anlaşılması hedeflenmiştir. Şüphesiz İslam’ın tarih boyunca yaşadığı serüven ve haritasının sağlıklı bir şekilde çıkarılması çok önem arz etmektedir. İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı programında bu perspektiften hareketle Doktora düzeyinde İslam Tarihinin problem ve yöntemlerinin ele alınıp incelenmesi, “tarihsel tecrübeyi bilmenin insanın önündeki ufku açan çok önemli bir kriter olması gerçeğinden hareketle”, akademik zihniyetin gelişmesine, bu alanda yetişmiş eleman sayısının artmasına ve sağlıklı dini bilginin üretilip toplumla paylaşılmasına yardımcı olacaktır. 

Bilindiği üzere İslam, sanat ve estetiğe önem veren bir dindir. Yaklaşık bin yıldır İslam dininin mensubu olan Türkler, kurdukları yüze yakın devlette binlerce sanat eseri ortaya koymuşlardır. Bu çalışmaların doğru ve bilimsel temellere dayalı olarak incelenmesi, doğal olarak bu dinin estetik yapısının doğru bir şekilde anlaşılması ve yorumlanması açısından önemlidir. Bu da akademik alanda ileri düzeylerde araştırma ve incelemelere olanak sağlayan lisansüstü eğitim ve öğretimle mümkün olacaktır. 

Üniversitemizin en köklü fakültelerinden olan İlahiyat Fakültesi bünyesindeki öğretim üyelerimiz tarafından yürütülecek olan bu yeni programa bu yıl ilk öğrenci alımı için gerekli çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Hitit üniversitesi Rektörlüğü

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube