Yayınlanma Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar

Üniversitemiz Adli Bilimler ile 40. Lisansüstü Programına Kavuştu

Üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasına ilişkin teklifimiz Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek uyarınca uygun görülmüştür.

Niçin Adli Bilimler? 

Adli Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı toplumsal barış ve huzuru tehdit eden suç olgularının fen ve mühendislik bilimleri tarafından geliştirilen yöntem ve araçlarla çözümlenmesini, bu hususta delillerin analiz ve incelemelerine yönelik yeni teknolojiler ve yöntemler geliştirmeyi ve bunları adaletin hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Disiplinlerarası nitelikteki Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı, adli konulara yaklaşım noktasında birbirleriyle ilişkileri bulunan Adli Biyoloji ve Genetik, Adli Kimya ve Toksikoloji, Adli Antropoloji, Adli Bilişim, Kriminalistik ve Adli Tıp bilim dallarının konularına yönelik dersleri içermektedir. 

Bilindiği üzere hukuk sistemi ile yönetilen toplumlarda adaleti sağlama görev ve yetkisi, yargı organlarına verilmiştir. Yargının bu görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi ve yetkisini kullanırken herhangi bir kişinin haksızlığa uğratılmaması için çok sayıda doğru toplanmış ve doğru değerlendirilmiş delile ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç ancak bilinen ve uygulanan klasik yol ve yöntemlere ek olarak, güncel bilgi birikimlerinden faydalanılması ile önemli ölçüde karşılanabilir. Suç olgusu, sosyal, beşeri, psikolojik, ekonomik, fiziki vb. nitelikleri olan karmaşık bir sorundur. Dolayısıyla suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadele edebilmek için farklı disiplinlerin yapacağı bilimsel katkı oldukça büyük önem arz etmektedir. 

Diğer yandan bilim ve teknolojideki hızlı değişim ve gelişim, yepyeni suç ve suçlunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda çoğu zaman klasik yöntemler yetersiz kalmakta ve ancak ilgili bilim dalının sunduğu bilgilerin desteği ile yeni tip suçlarla mücadele etmek mümkün olmaktadır.

Adli anlamda kritik bir görev üstlenen adli bilimler alanında derinlemesine araştırmalar yapmak ve bu alanda nitelikli insan gücü yetiştirmek, Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonları çerçevesinde son derece önem arz etmektedir. 

Adli Bilimler programına kimler başvurabilir?

Bu Programa Fen Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Güvenlik Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Adalet Bilimleri ile ilgili bütün bölümlerin mezunları başvurabileceklerdir.

Adli Bilimler Yüksek Lisans programını tamamlayan öğrencilerimiz alacakları eğitimle;

  1. Ar-Ge laboratuvarı imkânlarını kullanabilme becerisi kazanacaklar ve adli bilirkişilik yapabileceklerdir. Bu alanda faaliyet gösteren laboratuvarlarda iş imkânları kolaylaşacaklardır.
  2. Suç olaylarının çözümü için yeni teknolojiler ve yöntemler geliştirme fırsatı bulacaklar ve böylece adaletin daha hızlı ve doğru şekilde gerçekleşmesine hizmet etmiş olacaklardır.
  3. Üniversitemiz ile adli bilimlerle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi bulunan kurumlar arasında karşılıklı işbirliğinin ve bilgi alış verişinin kurulmasına katkıda bulunmuş olacaklardır. 

Diğer yandan Üniversitemiz adli bilirkişilik sistemini merkez laboratuvarımız (HÜBTUAM) yoluyla destekleyerek başta Çorum ilimiz ve çevre illerimizin iş yükünü hafifletecek; adli olayların daha güvenilir, hızlı, yetkin ve tarafsız bir şekilde çözülmesinde adalete katkı sağlayacaktır. Program sayesinde hem Çorum ilimizin hem de Üniversitemizin tanıtımı yapılacaktır. Ülkemizin farklı illerinden pek çok kişinin bu programa ilgi göstereceğini ve merkez laboratuvarımız HÜBTUAM’ın da sadece ilimiz ve çevresine değil; ülke geneline hizmet verir hale geleceğini öngörmekteyiz. 

Yeni açılan Adli Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı ile 2011 yılında 11 olan lisansüstü program sayımız, bugün itibariyle %264’lük bir artışla 40’a ulaşmış durumdadır. Üniversitemiz açısından farkındalık yaratacak Fen Bilimleri Enstitümüzdeki bu yeni programımıza bu yıl ilk öğrenci alımı için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.


Hitit üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube