Yayınlanma Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi

TÜBİTAK “Üniversite Yetkinlik Analizi” Raporu Yayınlandı

TÜBİTAK tarafından üniversitelerimizin yetkinliklerinin tespiti ve ulusal önceliklerimiz doğrultusunda yönlendirilmelerine katkı sağlamak amacıyla “Üniversite Yetkinlik Analizi Çalışması” gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bu çalışmada teknoloji alt alanlarının belirlenmesini takiben analize ilişkin üniversitelerin teknoloji alt alanı temelinde yetkinliğini tespite yönelik model kurularak; 

- Yayın sayısı 

- Atıf sayısı 

- Yayın yapan akademisyen sayısı

- TÜBİTAK destekli proje verileri 

dikkate alınmış ve belirlenen 7 göstergeye göre değerlendirme yapılmıştır. 

120 teknoloji alt alanında 143 üniversiteye ait verilerin değerlendirilmesinin yapıldığı çalışmada tüm veriler TÜBİTAK veritabanı ile Scopus ve SciVal programları kullanılarak 2010-2014 yılları için elde edilmiş olup daha sonra ağırlıklandırma ve istatistiksel düzeltmeler yapılarak üniversitelere yönelik yetkinlik hesaplaması yapılmıştır. Yetkinlik puanı girdileri kalite ve hacim olarak iki temel boyutta toplanmıştır.

Üniversitenin dünyaya görece bağıl atıf endeksi ve üniversitenin atıf açısından dünya çapında en fazla atıf alan ilk %10’luk dilime girmiş yayın sayısı göstergeleri kalite boyutunda; dünya toplam yayın sayısı içindeki üniversitenin payı, üniversitede yayın yapan akademisyen sayısı, üniversitenin TÜBİTAK destekli projelerine ait bütçe toplamı, üniversitenin TÜBİTAK destekli proje sayısı, üniversitenin Türkiye’ye görece bağıl odaklanma endeksi gibi göstergeler hacim boyutunda yer almıştır. 

Bu çalışma sonucunda Üniversitemiz aşağıda belirtilen alanlarda yetkin bulunmuştur:

Temel Alan

Alt Alan

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Yarı İletken Teknolojileri ve Entegre Devreler (Hacim/Kalite)

Enerji

Enerji Verimliliği (Kalite)

Güneş Enerjisi (Kalite)

Hidrojen ve Yakıt Pilleri (Hacim/Kalite)

Fizik

Deneysel Fizik (Kalite)

Katı Madde Fiziği (Hacim/Kalite)

Gıda

Beslenme, Diyetetik ve Sağlık (Hacim/Kalite)

Gıda İşleme ve Üretim Teknolojileri (Hacim/Kalite)

Tarla bitkileri (Kalite)

İleri Fonksiyonel Malzeme

Metaller ve Alaşımlar Yüzeyler (Hacim/Kalite)

Polimer ve Plastikler (Hacim/Kalite)

Seramik ve Kompozit (Hacim/Kalite)

Yüzeyler,Kaplamalar ve Filmler (Hacim/Kalite)

İnşaat

Mimarlık (Kalite)

Kimya

Kimya (Temel Bilim) (Hacim/Kalite)

Kimya Mühendisliği (Hacim/Kalite)

Matematik ve İstatistik

Matematik ve İstatistik (Hacim/Kalite)

Sağlık

Halk Sağlığı (Hacim/Kalite)

Tıbbi Tanı Kitleri (Hacim/Kalite)

Biyomedikal ekipman teknolojileri(Kalite)

İlaç (Kalite)

Sağlık-Temel ve Klinik Tıp Bilimleri

Nefroloji (Kalite)

Patoloji (Kalite)

Sinir bilimi ve beyin araştırmaları (Kalite)

Sosyal Bilimler

Sanat (Kalite)


Hitit Üniversitesi için elde edilen bu sonuçlar değerlendirildiğinde aşağıda ifade edilen genel sonuçlara erişilmiştir. 
  • Üniversitemizin bilim ve teknolojideki ilerlemeleri yakından takip ederek dünya üniversitesi olma misyonuyla her türlü gelişmeyi araştırmaya ve entegre etmeye yönelik çalışmaları Bilgi ve İletişim Teknolojileri temel alanındaki yetkinliğimize,
  • Üniversitemizin, birçok kuruma da örnek gösterilen enerji verimliliği politikasının Enerji temel alanındaki yetkinliğimize,
  • Üniversitemizin eğitimin en önemli unsuru olarak gördüğü temel bilimlere her zaman pozitif katkı sağlayarak öncelemesi, mali ve idari politikalarını bu yönde etkin ve verimli kullanması (HÜBTÜAM örneği), her türlü desteği yerinde ve doğru kanalize etmesinin Fizik, Kimya gibi Temel Bilimlerdeki yetkinliğimize,
  • Konusunda yetkin akademik kadromuz ile üniversite-sanayi işbirliğinin de içinde olduğu çok paydaşlı akademik çalışmaları önceleyen politikamızın Mühendislik alanındaki yetkinliğimize;
  • Tıp Fakültesinin kurulması ve Sağlık Bakanlığı ile afiliasyonu ile ortaya konan yüksek kalitede sağlık hizmetinin yanısıra, bilimsel üretkenliğin sayısında ve kalitesindeki artışın Sağlık-Temel Bilimler alanındaki yetkinliğimize neden olmuştur. 
Hiç şüphesiz elde edilen bu başarı Hitit Üniversitesinin sadece nicel büyümeye değil, bununla birlikte nitel olarak da büyümeyi odağına koymuş bir anlayışın ilk sonuçları olup, bundan sonrasında da üzerinde çalıştığı tüm alanlarda kalitesini kanıtlamış bir Üniversite olmak hedefiyle çalışmalarımıza devam edilecektir. Üniversitemizin her geçen gün bağımsız bir kurum/kuruluş tarafından yapılan çalışmalarla pek çok alanda kalitesini belgelemesini, mezunlarıyla birlikte 50,000 kişilik Hitit Üniversitesi ailesi olarak büyük bir memnuniyetle karşılamaktayız. 

Üniversitemizin elde ettiği bu ve diğer tüm başarılı çalışmalarda emeği geçen paydaşlarımıza gayretli çalışmalarından dolayı içtenlikle teşekkür ediyor, hep birlikte el ele başarılı çalışmalarımızın devamını diliyoruz. 


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

İlgili rapora erişmek için tıklayınız.
 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube