Yayınlanma Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma

Lisansüstü Programlarımıza Toplam 1.191 Başvuru Oldu

Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi yüksek lisans ve doktora programlarımıza yoğun bir talep gerçekleşti. Sosyal Bilimler Enstitümüzün 3 tezsiz yüksek lisans (Bankacılık ve Finans, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi), 9 tezli yüksek lisans (Bankacılık ve Finans, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ve Temel İslam Bilimleri) ve 4 doktora (İşletme, Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları) olmak üzere toplam 16 programı için 862 başvuru gerçekleşti.

Fen Bilimleri Enstitümüzün 1’i tezsiz yüksek lisans (Kimya), 12’si tezli yüksek lisans (Fizik, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Adli Bilimler, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Polimer Bilimi ve Teknolojisi) ve 2’si doktora (Makine Mühendisliği ve Kimya) olmak üzere toplam 15 program için 154 başvuru yapıldı. 

Sağlık Bilimleri Enstitümüzde ise 1’i tezsiz yüksek lisans (Beden Eğitimi ve Spor) ve 2’si tezli yüksek lisans (Hemşirelik, Beden Eğitimi ve Spor) ve 1’i Doktora (Beden Eğitimi ve Spor) olmak üzere toplam 4 programa 175 başvuru yapıldı. 

Bu sonuçlara göre 3 enstitümüzde toplamda 5 tezsiz yüksek lisans, 23 tezli yüksek lisans ve 7 doktora programına toplam 753 kontenjan için 1191 başvuru gerçekleşmiştir. Lisansüstü programlarımıza bu yıl da başvurular elektronik ortamda alınmış olup; eksiksiz yapılan başvurular değerlendirmeye alınmıştır. Ardından bu başvurular Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 6. ve 16. maddelerinde belirtilen ilke ve esaslar çerçevesinde değerlendirilerek bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına çağrılacak lisansüstü öğrenci adayları belirlenmiştir. Buna göre bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına çağrılacak adayların belirlenmesinde adayın ALES ve Yabancı Dil puanı ile mezuniyet notu belirlenen oranlarda dikkate alınarak en yüksekten aşağıya doğru Sağlık Bilimleri Enstitüsünde tamamı, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinde kontenjanın üç katına kadar sıralama yapılmıştır.

Bilimsel Değerlendirme ve/veya Mülakat Sınavına Çağrılacak Adayların Belirlenmesinde Esas Alınan Kriterler

Program Türü

ALES

Yabancı Dil

Mezuniyet Notu

Tezli Yüksek Lisans Programları ve

Doktora Programları

% 50

% 25

%25

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 

-

 

-

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması


10-11 Eylül 2018 tarihlerinde ilgili enstitülerimizin belirlediği yer ve saatte yapılması planlanan lisansüstü programa giriş sınavında başarı notunun hesaplanmasında aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır. Yüksek lisans başvurularında yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından 50 puandan düşük puan alan aday, başarısız sayılacaktır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 50 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilecektir.

Bilimsel Değerlendirme ve/veya Mülakat Sınavında Esas Alınacak Kriterler

Program Türü

ALES

Yabancı Dil

Lisans Mezuniyet Notu

Bilimsel Değerlendirme ve/veya Mülakat Sınavı

Tezli Yüksek Lisans Programları

% 50

% 10

% 20

% 20

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

-

-

% 50

% 50


Doktora programlarına başvurularda yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından 50 puandan az alan aday başarısız sayılacaktır. Aşağıdaki kriterler çerçevesinde hesaplanacak toplam puanın en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilecektir.

Bilimsel Değerlendirme ve/veya Mülakat Sınavında Esas Alınacak Kriterler

Program Türü

ALES/TUS

Yabancı Dil

Yüksek Lisans Mezuniyet Notu

Bilimsel Değerlendirme ve/veya Mülakat Sınavı

Doktora Programları

% 50

% 10

% 20

% 20


Lisansüstü programlarımıza gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı başvuruda bulunan tüm öğrenci adaylarımıza teşekkür ediyoruz. Ön değerlendirme aşamasını geçerek bilimsel değerlendirme sınavına girecek olan tüm yeni lisansüstü öğrenci adaylarımıza başarılar diliyoruz.  Yeni öğrenci adaylarımız bundan sonraki süreçte gereksinim duyabilecekleri her türlü bilgiye ilgili enstitülerimizin web sayfalarından ulaşabilirler.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube