Yayınlanma Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba

Rektörümüz Otomotiv Bölümü Öğretim Elemanlarıyla Bir Araya Geldi

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Bıyık ile birlikte Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunun Otomotiv Bölümü öğretim elemanlarıyla bir araya gelerek genel değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmede Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sinan çalışkan ve bölüm öğretim elemanları hazır bulundu.

Nitelikli ara eleman yetiştirme noktasında lokomotif görevi gören meslek yüksekokullarında istihdam odaklı bir eğitim anlayışını benimsediklerinin altını çizen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, mesleki eğitim ve mesleki eğitimin en önemli kurumsal aktörleri olan MYO’ların Üniversitemizde daima öncelikli politikalar arasında yer aldığını belirterek özellikle teknik bilimler alanında Elektrik, Elektronik, Mekatronik ve Bilgisayar Programcılığı gibi bölümlerin yanı sıra Otomotiv programının fiziki altyapı ve müfredat güncellemesi noktasında önemli ölçüde desteklendiğini vurguladı. 

Göreve geldiği günden itibaren değerli öğrencilerimize daha iyi ortamlarda eğitim verebilmek adına atölyelerimizi, laboratuvarlarımızı yenileme ve geliştirmeye yönelik pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Otomotiv bölümü ile ilgili olarak da işgücü piyasasının talepleri ve çağın gerekleri doğrultusunda güncel bir otomotiv atölyesinde bulunması gereken donanım ve cihazların temininin titizlikle sağlandığını ve fiziki iyileştirmelerin de ivedilikle tamamladığını belirterek otomotiv sektörüne nitelikli ara eleman yetiştiren ilgili bölüm ve programların güçlendirildiğini açıkladı. 

Otomotiv sektörünü dünyada hızlı değişim ve gelişim gösteren en önemli sektörlerden biri olarak nitelendiren Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesi’nin elektrikli otomobil üretiminin öncelik kazandığı son dönemlerde bu gelişmelere duyarsız kalmadığını ve bu doğrultuda yapılan gerekli güncellemelerle birlikte Otomotiv Programı ders müfredatına “Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojisi” adlı dersin eklendiğine dikkat çekti. Öğrencilerin aldıkları eğitimi pratik beceriye dönüştürebilmelerine imkân sağlamak üzere gerçekleştirilen atölye çalışmalarına en üst düzeyde alt yapı ve teçhizat desteği verildiğini ve bunun yanı sıra öğrencilerimizin yeni eğitim-öğretim yılında başlatılacak olan 3+1 eğitim modeli ile daha fazla destekleneceğini ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında otomobil üreticisi firmalardan hibe olarak kazandırılan araçların uygulamalı eğitimlerde öğrencilerimize büyük yarar sağladığın altını çizerek “Otomotiv sektöründe yaygınlık kazanan robotların kullanım eğitimi ve robotik programlama eğitimlerinin verildiği Uygulamalı Robotik Atölyesi sadece öğrencilerimize değil; endüstriyel işletmelerdeki teknisyenlere de Hayat Boyu Öğrenme kapsamında eğitim hizmeti sunmaktadır” dedi.

İlimize getirmek için büyük çaba sarf edilen ve Çorum için önemli katkılar sağlayacak olan uluslararası bir otomotiv firmasının ilimiz ve bölgemiz için büyük bir yatırım olacağını dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, üniversite-sanayi ve üniversite-sektör iş birliğine büyük önem veren Üniversitemizin, ürettiği bilim, teknoloji ve tecrübenin reel sektörle buluşması ile Çorum’un ekonomik ve sosyal gelişimini destekleyeceğinin altını çizerek söz konusu yatırımın işbaşı eğitim modelinde MYO’larımıza uygulamalı eğitimi genişletme imkânı ve sektör açısından da yetişmiş nitelikli insan gücüne kolayca erişme fırsatı sunacağını belirtti. Rektörümüz ayrıca AR-GE, inovasyon ve girişimcilik sonucu üretilen bilginin büyümenin ve gelişmenin en büyük itici gücünü oluşturduğunu ifade ederek Mühendislik Fakültemiz başta olmak üzere Teknokentimiz ve Merkez Laboratuvarımız ile Üniversitemizin diğer başka birimleriyle de yerel ve uluslararası çapta çok önemli Ar-Ge ve bilimsel çalışma projeleri yapabileceğini vurguladı.

Hitit Üniversitesi RektörlüğüHIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube