Yayınlanma Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma

Akademik Sosyal Ağlar

Dünyanın en yaygın erişim platformu olan internetin iyi kullanımı ile dünyanın dört bir tarafındaki araştırmacı ve ilgililerle evrensel bir değer olan bilginin paylaşılması, akademik etkileşimin sağlanması ve ortak çalışmalar yapılması hiç şüphesiz büyük önem arz etmektedir. 

Bilgi paylaşımı için akademik dünyada da son zamanlarda “Akademik Sosyal Ağlar” yaygın olarak faaliyete geçmiş ve dünyanın dört bir yanındaki akademisyenler tarafından başta yukarıda ifade edilen amaçları yerine getirmek üzere pek çok amaç için başarıyla kullanılmaktadır. 

7.615 milyara ulaşan dünya nüfusunun %54’ünün internet kullanıcısı ve bunların da 3.3 milyarının sosyal medya kullanıcısı olduğu göz önüne alındığında, akademik sosyal ağların bilginin hızlı yayılmasındaki ve dolayısıyla bilim dünyasının gelişmesindeki rolü kaçınılmazdır. 

Akademik sosyal ağlar aracılığıyla araştırmacılar kendilerine ait araştırma odaklı, profesyonel özgeçmişlerini içeren profillerini oluşturup, kişisel yayınlarını, kaynakça ve yapılan atıflarını paylaşabilmektedirler. Akademisyenler ve araştırmacılar bu ağları etkin bir şekilde kullanarak kendi bilimsel faaliyetlerini geniş bir platformda sergileyebilme fırsatı bulmanın yanı sıra, dünyanın öbür ucundaki bir araştırmacı ile ortak bir çalışma yapabilme veya kendisinin ve kurumunun hangi seviyede olduğunu çeşitli ölçütlere göre oluşturulan rankingler aracılığı ile takip edebilme imkanına sahip olabilmektedirler.

Sosyal akademik ağlardan en yaygın kullanılanlarından olan Google Scholar; makale, atıf ve patent içeren milyonlarca doküman ile dünyanın en geniş akademik arama motoru olarak tanımlanmaktadır. Google Scholar ile araştırmacılar çalışmalarını tüm dünyadaki ilgililerle paylaşabilmekte, çalışmalarına yapılan atıfları rahatlıkla takip edebilmektedirler. Yayınlara kimlerin atıf yaptığını, zaman içinde yapılan atıfların grafiği ve atıf sayılarının sıralamalarını da izlemek (metrics) mümkün olmaktadır. Yeni makalelerin ve yeni yapılan atıfların eklenerek güncellenmesi ve atıf sayısına göre listeler otomatik olarak oluşturulmaktadır. 

Akademisyenler tarafından yoğun olarak kullanılan diğer bir akademik sosyal ağ olan  ResearchGate’in  15 milyon kullanıcısı olduğu belirtilmektedir. ResearchGate, makalelerin paylaşımı, karşılıklı soru-cevap ve tartışma ortamları ve çalışma arkadaşları bulmak açısından ortam sağlamaktadır.

Profesyonel sosyal ağ olan LinkedIn’in ise dünyada 575 milyon kullanıcısı olduğu bildirilmektedir. 

Her üç sosyal akademik ağ da ücretsiz hizmet vermektedir. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan Akademik sosyal ağlardan bazıları şunlardır:

Üniversitemiz öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası her türlü akademik çalışmalarını “Akademik sosyal ağlar” aracılığıyla paylaşmaları hem akademisyenlerimizin hem de Üniversitemizin akademik alanda geniş kitlelere tanıtılması, karşılıklı işbirliği ve paylaşımlarda bulunulması açısından son derece önem arz etmektedir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube