Yayınlanma Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba

YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK’tan “İş Birliği - Güç Birliği”

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında bilimsel çalışma ve araştırmalarda iş birliğine yönelik protokoller Yükseköğretim Kurulunda düzenlenen tören ile imzalandı.

Protokol imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK Üyeleri, ilgili kurum yöneticileri ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın da yer aldığı bütün üniversite rektörleri katıldı.

Tören, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varankın yaptığı açılış konuşmaları ile başladı.

YÖK Başkanı Saraç konuşmasına, ülkelerin refah toplumu olma yolundaki çabalarını destekleyecek en önemli güçlerden birinin hiç kuşkusuz, "bilim ve teknolojide ulaştıkları yetenek düzeyleridir." diyerek başladı.

Yeni YÖKün girişimiyle birçok yenilik ve projenin yasal dayanaklara kavuşturulduğunu, bir kısmının ise iç düzenlemeler ve mevzuatlarla hayata geçirildiğini hatırlatan Başkan Saraç, bu yıl için belirlenen başlıklardan birinin "geleceğin meslekleri" olduğunu belirterek, "Günümüzdeki popüler bir tahmine göre, bugün ilkokula giden çocukların %65i iş yaşamına başladıklarında hali hazırda mevcut olmayan mesleklerde çalışıyor olacaklar. Bu nedenle gerek bireysel gerekse ulusal düzeyde bu çok hızlı değişen iş hayatına ve koşullara uyum sağlayabilmek son derece önemli." dedi.

Bir diğer projenin "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" olduğunun altını çizen YÖK Başkanı, bu yıl büyük bir proje ile üniversitelerde dijital dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını ve seçilen sekiz pilot üniversitede öğretim üyeleri ve öğrenciler için doğrudan kamu desteği ile programların oluşturulduğunu vurguladı.

Bir başka başlığın bilimsel yayınlara ve araştırma verilerine çevrimiçi erişim olan açık erişim ve açık bilim konusunda da Yeni YÖK olarak çalışmalar başlattıklarını ifade eden YÖK Başkanı Saraç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalayacağımız çerçeve protokolünü de tam da bu amaca hizmet eden çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bahse konu çerçeve protokol kapsamında; üniversitelerin sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri ve enstitüler ile birlikte araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine aktif katılımını sağlamak üzere işbirliği yapacağız.

Öte yandan, üniversitelerin giderek artan bir şekilde bölgesel ve ulusal ekonomiler için önemli bir üretim faktörü haline geldiğini ve bilgi üreten kuruluşlar olarak kalkınma hamlelerinde temel rol oynadığını biliyoruz. İmzalayacağımız çerçeve protokol ile, "Yeni YÖK" olarak bu bilinçle başlattığımız üniversitelerde "misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması projesi" kapsamında da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı ve ilgili kuruluşları ile yakın işbirliği içinde çalışacağız.

TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan protokoller kapsamında, ülkemiz öncelikleri doğrultusunda doktora öğrencilerinin yetiştirilmesine öncelik vereceğiz. YÖK-100/2000 ve YÖK-YUDAB öğrencileri arasından alan bazlı seçilen öğrencilerin aldıkları burs miktarı da artmış olacaktır. Doktora öğrencilerinin seçimi, bursluluk süreçleri ve bursiyerlerin desteklendikleri süre boyunca izlenmesine ilişkin hususları, Bakanlık ve TÜBİTAKın da içinde bulunduğu Koordinasyon ve İzleme Komitesi aracılığıyla takip edeceğiz.

TÜBİTAK ile imzalayacağımız ikinci protokol aracılığıyla ise, TÜBİTAK merkez ve enstitüleri tarafından yürütülen bu projelerde, hedeflenen stratejik ürünlere yönelik önemli araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu protokol aracılığıyla üniversitelerde doktora öğrenimlerine devam eden öğrenciler TÜBİTAK enstitülerindeki bu Ar-Ge çalışmalarına dahil olabilecekler. Ulusal büyük çaplı Ar-Ge projelerinde yer alabilme imkanı kazanmış olacaklar."

Bu protokollerin, Türkiyenin geleceğine yön veren kurumlarının, güç ve işbirliğini, azim ve inançla ortaya koyan protokoller olduğunu sözlerine ekleyen YÖK Başkanı, bu iş birliklerinin ülkemizin engin vizyonuna fevkalade önemli katkılar vereceğine inandığını belirterek konuşmasını tamamladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraçın konuşmasının metni için Tıklayınız.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise konuşmasında, sanayi ve teknoloji alanında Türkiyenin rekabet gücünü artıracak yapısal reformlara odaklandıklarını söyledi.

Akademiyle yürüttükleri ortak projelerin önemine işaret eden Varank, "Ekonomik yarışta geri kalmamak için yüksek katma değer, verimlilik artışları, dijitalleşme ve bölgesel kalkınma eksenlerinde bir dizi önceliğimiz bulunuyor. Nihai amacımız, üretimde yapısal dönüşümü gerçekleştirmek. Bu sayede dışa bağımlılık ve dış finansman ihtiyacı azalacak, büyüme ve istihdam sağlam bir rotaya oturacak." diye konuştu.

Başarılı bir yapısal dönüşümde, kamu kadar özel sektör ve akademinin de adımlar atması gerektiğini vurgulayan Varank, imzalanan protokolle mevcut entegrasyonu bir üst seviyeye taşıyacaklarını, üniversiteler, sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri, enstitülerle Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde ortak program ve projeler geliştireceklerini dile getirdi.

Bakan Varank, YÖK ile imzalanan protokol kapsamında, sanayide duyulan insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışma yürüteceklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Üniversitelerin bünyesindeki zengin insan kaynağımız, enstitü ve sanayi kuruluşlarındaki altyapılarda çalışma imkanına kavuşacak. İş gücü piyasasındaki yetenek setlerini çeşitlendirip, kabiliyet eksikliklerini gidermemiz gerekiyor. Üretim değer zincirini bir bütün olarak ele alıyoruz. Bilimsel araştırma, uygulamalı bilim, ürün geliştirme ve ticarileşme katmanlarından oluşan her bir aşama bizim için eşit öneme sahip. TÜBİTAK aracılığıyla tüm bu katmanlarda nitelikli bilginin işlenmesini ve paylaşımını mümkün kılan Yüksek Teknoloji İşbirliği Platformlarını desteklemeye başladık. Bu platformlarda araştırma üniversitelerimize merkezi bir rol verdik."

Konuşmaların ardından YÖK Başkanı Saraç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varanka; kendisinin yayına hazırlamış olduğu Osmanlı döneminde yaşamış ve dini ilimler, edebiyat, tarih, tıp, matematik, geometri, mimarlık, musiki gibi alanlarda eserler vermiş bilim insanlarını tanıtan Mehmet Tahirin "Osmanlı Müellifleri" adlı üç ciltlik eseri hediye etti.

Hediye takdiminin ardından, YÖK ve TÜBİTAK arasında "Doktora Burs Programlarında İş Birliği Protokolü" ve "YÖK–TÜBİTAK Doktora Programı Projesine İlişkin İşbirliği Protokolü" YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından imzalandı.

YÖK ve TÜBİTAK arasında imzalanan "Doktora Burs Programlarında İş Birliği Protokolü" ile YÖK tarafından yürütülen Araştırma Görevlileri Yurt Dışı Burs Programı (YUDAB) ve 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı ile TÜBİTAKın Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı ve Yurt Dışı Araştırma Burs Programı kapsamında doktora öğrencilerinin desteklenmesi ve izlenmesi konusunda iş birliği yapılması sağlanacak.

"YÖK–TÜBİTAK Doktora Programı Projesine İlişkin İşbirliği Protokolü" sayesinde ise YÖKün belirlediği üniversitelerdeki doktora öğrencilerinin TÜBİTAK merkez ve enstitülerinde yürütülen projelerde yer almasına yönelik olarak iş birliği yapılması planlanıyor.

TÜBİTAK ile imzalanan protokoller sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile YÖK Arasında Yapılacak İş Birliğine ilişkin Çerçeve Protokolü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından imzalandı.

İmzalanan bu iş birliği protokolü ile birlikte üniversitelerin; sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri ve enstitüler ile birlikte araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine aktif katılımının önü açılacak ve sanayide ihtiyaç duyulan belirli mesleklere yönelik nitelikli ara insan gücünün meslek yüksekokullarında sanayi ile iş birliği içinde yetiştirilmesi ve sanayide istihdam edilmesi sağlanacak.

Bakanlık ve YÖK arasından imzalanan bu protokol sayesinde "Yeni YÖK" olarak başlatılan "Üniversitelerde Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı ve ilgili kuruluşları ile iş birliği içinde çalışılabilecek; üniversitelerin ve akademisyenlerin araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik boyutlarındaki performanslarının ölçülmesi ve izlenmesi ile yurtiçi ve yurtdışı doktora burs ve araştırma programlarının desteklenmesi ve izlenmesi süreçlerinde iş birliği yürütülecek.

İmza töreninin tamamlanmasının ardından Soru-Cevap ve Görüş bölümüne geçildi.

İmzalanan protokollere ilişkin bilgi notu için Tıklayınız.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube