Yayınlanma Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba

19’uncu Merkezimiz Olarak “Hitit Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” (HİTÜ-TÖMER) Kuruldu

Hızla büyüyen ve gelişen Üniversitemizin, toplumumuzun ve ülkemizin farklı alanlarda farklı öğretim ihtiyaçlarına yönelik olarak planladığı projelerden biri daha gerçekleşti.

Hitit Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİTÜ-TÖMER) Yönetmeliği, 8 Ocak 2019 tarihli ve 30649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Üniversitemizdeki araştırma ve uygulama merkezlerinin sayısı 19’a ulaştı.

Üniversitemiz bünyesinde kurulan HİTÜ-TÖMER’in amaçları arasında; düzenli olarak kurslar ve seminerler düzenlemek suretiyle uluslararası öğrenciler, akademisyenler ve göçmenler gibi çeşitli kişi ve gruplara Türkçe öğretmek, dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak ve Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette bulunmak, ortaya konan çalışmaları çeşitli yayın organlarıyla yayımlamak yer almaktadır.

Şimdiye kadar Üniversitemiz bünyesinde bir Türkçe öğretim merkezi (TÖMER) bulunmadığı için Üniversitemizde eğitim almak amacıyla farklı ülkelerden şehrimize gelen ve Üniversitemizde öğrenci olma hakkını elde eden uluslararası öğrencilerimiz çoğu zaman kendilerinden istenen kriterlere uygun Türkçe yeterlilik belgeleri olmadığından Türkçe dil bilgilerini ve konuşma düzeylerini geliştirmek için bir (1) yıl süre ile izinli olarak Türkçe öğretim merkezlerinin bulunduğu farklı şehirlere gidiyorlardı. Sonuç itibarıyla bizim öğrencilerimiz çoğu zaman farklı şehirlere giderek dil eğitimlerini buralarda tamamlıyorlardı. Artık Üniversitemizde açılan HİTÜ-TÖMER sayesinde öğrencilerimiz, şehrimizin dışına çıkmadan, Çorum’da dil eğitimlerini alabileceklerdir. Kurulan bu merkezle mevcut problemler aşıldığı gibi çok daha fazla sayıda uluslararası öğrencinin Üniversitemize gelmesinin de önü açılmış oldu.

Konu hakkında düşüncelerini dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin ALKAN “Öncelikle bulunduğu şehre, ardından bölgeye, sonrasında ülkemize ve nihayetinde tüm insanlığa katkı sağlamayı hedef edinen Üniversitemiz, yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Biz öncelikle fizikî anlamda eksikliklerimizi tamamlamaya çalışırken yetişmiş insan gücünü Üniversitemize çekmeyi de ihmal etmedik. Göreve geldiğimizde mevcut kadromuzla Üniversitemizde bu kapsamda bir dil öğretim merkezi açmak olanaksızdı. Ama Fen Edebiyat Fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bugün bulunduğu noktada gerek altyapı gerekse akademik kadro konusunda çok iyi bir konuma gelmiş durumdadır. Nitelikli akademik kadromuzla biz HİTÜ-TÖMER’i açıp burayı istenen düzeyde aktif hale getirebileceğimizi düşündüğümüz anda, bu merkezin açılması için YÖK’e teklifimizi yaptık. YÖK de teklifimizi değerlendirerek merkezimizin açılmasını onayladı. Bu aşamada bize düşen, HİTÜ-TÖMER’i en kısa sürede başta uluslararası öğrencilerimiz olmak üzere çeşitli kişi ve grupların Türkçe ve çeşitli yabancı dilleri öğrenmeleri için en üst düzeyde çalışır duruma getirip beklenen çıktıları elde etmektir. Merkezimizin açılışına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, Üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İlimize ve ülkemize katma değer sağlayacak akademik işler yapmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz.” dedi.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube