Yayınlanma Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı

Akademik Uluslararası Yayın Performansındaki Artış Devam Ediyor

Akademik yayın performansı olarak da adlandırılan, öğretim elemanlarının yapmış oldukları bilimsel çalışmaların sonucunda yayımlanan uluslararası bilimsel değeri yüksek makalelerin sayısı, üniversitelerin bilimsel üretkenliklerinin en önemli göstergelerinden birisidir. Öğretim elemanlarının Science Citation Index (SCI/SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) gibi uluslararası atıf indekslerinde basılmış olan yayın sayıları değerlendirilerek belirlenen performans değerleri, üniversitelerin QS World University Rankings, URAP (University Ranking by Academic Performance), Webometrics gibi bağımsız kuruluşların ölçülebilir kriterlere göre yaptığı değerlendirmelerde önemli bir veri olarak kabul görmektedir. Üniversitemizin her geçen yıl bir öncekinden daha yukarı sıralara çıktığı bu sıralamalar, kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Sosyal, fen, teknik, sağlık bilimleri ve sanat konularında makaleleri ve atıfları listeleyen ve SCI/SCI-Expanded, SSCI ve AHCI’ya erişim sağlayan veri tabanı olan Web of Science verilerine göre, 2010 yılında Üniversitemiz kadrosunda bulunan öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 0,34 iken bu sayı 2018 yılında 0,89 olarak tespit edilmiştir. Yayın sayısının yükselmesindeki en önemli etkenler, bilimsel kalitesi yüksek araştırma-geliştirme kapsamında çalışmaların ve projelerin sayılarının arttırılmasıdır. Eğitim çalışmalarının yanı sıra desteklediği ve öncülük ettiği AR-GE çalışmaları ile hem bulunduğu bölgeye hem de ülke kalkınmasına katkı sağlamayı hedefleyen Üniversitemiz, 2011 yılından 2018 yılı sonuna kadar BAP kapsamındaki 617 projenin yanı sıra, akademisyenlerimize TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Çorum İçin Bir Projem Var, Alaca’yı Düşünüyorum ve diğer kamu kuruluşları ile işbirliği içinde yapılan projelerle birlikte bugüne getirilmiş rakamsal karşılık olarak yaklaşık 100.000.000 TL destek sağlamıştır. Araştırma-Geliştirme çalışmalarının yapılmasını sağlamaya yönelik altyapı desteklerine de büyük önem veren Üniversitemizde, Akademik Yayın Performansı her geçen yıl yükselmektedir.  

Konuya ilişkin açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Sadece nicel olarak değil; nitel olarak da büyüme hedefiyle yola çıktığımız bu süreçte, eğitim ile birlikte üniversitelerin en önemli görevlerinden olan araştırma faaliyetlerini de, mümkün olan en üst düzeyde destekler sağlayarak ve tabii ki akademisyenlerimizin üstün gayreti ile başarıyla sürdürmekteyiz. Bunun sonucundaki somut çıktılar olarak akademisyenlerimizin yayın sayılarındaki artış başta olmak üzere, uluslararası kabul gören göstergelere göre Üniversitemizin başarı basamaklarını hızla tırmanması mutluluk verici. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube