HİTÜ’de Bileşik Sanatlar Tezli Yüksek Lisans Programı Açıldı

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Bileşik Sanatlar Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı.

Teknolojinin her alanda olduğu gibi sanatın diline de dahil olmasıyla birlikte günümüz sanatsal üretimlerinde plüralist anlayışların yaygınlaşması dikkate alınarak, çağın gereklerine uyum sağlayabilen sanatçı adaylarını yetiştirmek üzere, yüksek lisans programı açılması yönünde başlatılan girişimler sonuçlandı.

Rektörlüğümüzün, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Bileşik Sanatlar Tezli Yüksek Lisans Programı açılması yönündeki teklifi, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edildi.

Bileşik Sanatlar Tezli Yüksek Lisans Programı ile sanat öğrencilerinin sanatsal üretimlerine katkıda bulunacak teorik bilgilerin, genel kültür ve sanat terminolojilerinin gelişmesi sağlanarak; sanatsal uygulama pratiklerinde gerekli teknik donanım ve yaratıcı ortam olanağının desteklenmesi hedefleniyor.

Farklı sanat dallarının bileşimi sonucunda, sanat ve kültür alanındaki kuramsal derslerle birlikte resim, heykel, tasarım, müzik ve tekstil alanlarının ilişkilendirileceği söz konusu lisansüstü programla, sanat öğrencilerinin, ağırlıklı olarak ilgi alanları ve uygulama biçimleri doğrultusunda bireysel program biçimi sağlanarak kişiye özel yöntemlerin uygulanması planlanıyor.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Can Satır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hitit Üniversitesi olarak 2018-2019 döneminden itibaren lisans düzeyinde sanat eğitimi verdiklerini belirterek,  2020 güz dönemi itibarıyla da yeni bir lisansüstü program olan Bileşik Sanatlar Tezli Yüksek Lisans Programı’na başlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

İçinde bulunulan küresel çağ ve beraberinde getirdiği postmodern durumun, disiplinler arası ve modüler eğitim programlarını zorunlu kıldığına işaret eden Doç. Dr. Can Satır, “Bu anlamda Bileşik Sanatlar Tezli Yüksek Lisans Programı da zamanın ruhuna koşut anlayışla sanat kuramlarından müziksel performansa, deneysel özgür resim atölye çalışmalarından çağdaş sanat uygulamalarına, Türk sanatından moda ve tekstil tasarımına kadar geniş yelpazede eğitim vermeyi amaçlamaktadır” diye konuştu.

“Sanat alanında kendini ispat etmiş, alan dışı lisans mezunları da programa başvurabilecek”

Doç. Dr. Can Satır, söz konusu lisansüstü programın, 4 yarı dönem üzerinden işlerlik kazanacağını belirterek, şunları kaydetti:

“İlk iki dönem ders aşamasından, son 2 dönem uzmanlık alan dersleri ve tez çalışmasından oluşacaktır. Ders dönemini kapsayan ilk iki dönemde öğrencilerimiz ortak zorunlu derslere ek olarak kendi sanat alanları doğrultusunda seçmeli ders alabilecektir. Bu anlamda oldukça zengin bir seçmeli ders havuzu oluşturmuş bulunmaktayız.  Programı başarıyla tamamlayanlar ise bütünleşik bir sanat formasyonuna sahip olarak mezun olacaktır. Programımıza, güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları başta olmak üzere eğitim fakültelerinin resim ve müzik öğretmenliği mezunları başvurabilecek. Ayrıca belli sanat alanında kendini ispat etmiş, alan dışı lisans mezunları da programa başvurabileceklerdir. Sanatla hemhal olmuş akademik düzeyde disiplinler arası anlayışla sanat eğitimi almak isteyen herkesi yüksek lisans programımıza bekliyoruz.” HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube