Yayınlanma Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı

Üniversitemizden Maden Ocaklarında İş Güvenliği İçin Önemli Proje

Hitit Ünivesitesinde, Çorum, Amasya ve Yozgat bölgesindeki madencilik sektöründe çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi eksikliklerinden kaynaklanabilecek olası kazaların önüne geçilmesini sağlamaya yönelik proje hazırlandı.

Üniversitemiz öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Berna Gür’ün hazırladığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın program otoritesi olarak yer aldığı ve Hitit Üniversitesinin de yürütücüsü olduğu söz konusu proje için AB’den 1 milyon liranın üzerinden kaynak desteği sunulacak.

Madencilik sektöründe iş kazalarının ve meslek hastalıkların azaltılmasının amaçlandığı proje kapsamında, Çorum, Amasya ve Yozgat bölgesindeki yer altı ve yer üstü kömür madenlerinde çalışan işverenler, işçiler, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarına yönelik 1 yıl sürecek bir dizi çalışma yapılması planlanıyor.

Maden ocaklarında iş kazası veya meslek hastalıklarının önüne geçebilmek için şimdiye kadar çok sayıda kanun çıkarıldığını, en son tüm iş kollarındaki işçi sağlığını korumak için 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girdiğini anımsatan Dr. Gür, şunları kaydetti:

“Ülkemizde maden ocaklarında zaman zaman yaşanan bu istenmeyen acı olayların önüne geçebilmek için gerekli yasal düzenlemeler yapılsa da maalesef bir takım nedenlere bağlı olarak acı olaylarla karşılaşabiliyoruz. İşte biz bu anlamda neler yapabiliriz diye düşündük ve bölgemizdeki maden ocaklarına yönelik böyle bir proje hazırladık. Proje kapsamında, Amasya, Yozgat ve Çorum’da bulunan 4 aktif maden işletmelerinde, işveren ve çalışanlara yönelik bir dizi eğitim çalışması yapmayı planlıyoruz.”

AB’nin finansman desteğiyle uygulanacak proje doğrultusunda, 30 işverene “iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı”, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı 15 kişiye “iş sağlığı ve güvenliği yönetimi”, 50 maden ocağı işçisine de “iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği” eğitimlerinin verileceğini bildiren Dr. Gür, “Eğitimlerde amaç mevcut risklere maliyeti az pratik çözümler bulmak, işletmelerde İSG yönetim uygulamalarını geliştirerek sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmektir” ifadesini kullandı.

Avrupa’daki örnek maden ocakları gezdirilecek

Dr. Gür, Çorum’da iş sağlığı ve güvenliği alanında verilecek teorik eğitimlerin ardından örnek uygulamaların da yerinde görülmesi için Avrupa’ya teknik bir gezi düzenlemeyi planlandıklarını söyledi.

Teknik gezide, İspanya’daki maden ocaklarındaki örnek uygulamalarının yerinde inceleneceğini anlatan Dr. Gür, şöyle devam etti:

“İspanya’da iş sağlığı ve güvenliği alanında farklı yaklaşım ve uygulamalar söz konusudur. Bu gezi, hem işveren hem iş sağlığı ve güvenliği uzmanları hem de maden işçilerimiz için çok önemli kazanım olmuş olacak. Bu geziyle de maden ocağı işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.”

Dr. Gür, proje kapsamında planlanan bir diğer çalışmanın da İş Sağlığı ve Güvenliği haftasında Çorum, Yozgat ve Amasya’da halkın iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili kültür ve bilincinin artırılması için çeşitli etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube