Yayınlanma Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı

Öğretim Elemanımız Dr. Sema Dinç’in Doktora Tezi, Ödüle Layık Görüldü

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Din Musikisi Anabilim Dalı öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Sema Dinç tarafından hazırlanan doktora tezi, III. Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırmaları Yarışması’nda Teşvik Ödülü aldı.

Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "III. Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırmaları" Yarışmasında Teşvik Ödülü, İlahiyat Fakültemiz öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Sema Dinç’in 2011 yılında tamamladığı “Kutbüddîn Şîrâzî'nin Dürretü't-Tâc'ındaki Mûsikî Bölümünün İncelemesi” konulu doktora tez çalışmasına verildi.

Dr. Sema Dinç tarafından yapılan tez çalışması, 1306 yılında yaşamış olan Kutbüddîn Şîrâzî tarafından klasik Farsça (Deri Lehçesi) ile yazılmış olan Dürretü't-Tâc isimli ansiklopedinin mûsikî bölümünün Türkçeye çevirisi ile eserin toplam 4 el yazması nüsha üzerinden tahkîkinin yapılması ve kendinden önce ve sonra yazılmış mûsikî eserleriyle mukayesesi tamamlanarak nazariyat tarihine kazandırılması amacıyla çalışılmıştır. Aynı zamanda günümüz mûsikî teorisine katkılarının çokluğu ile ön plana çıkan tez çalışması, mûsikî bölümünün ilk kez çevrilerek tahkîk edilmiş olması bakımından da orijinallik taşımaktadır.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırmaları Yarışması’nda 56’sı yüksek lisans ve 50’si doktora tezi olmak üzere toplam 106 tez yer aldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Öğr. Gör. Dr. Sema Dinç’i tebrik ederek, başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini diledi.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube