Yayınlanma Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı

Öğretim Elemanımız Dr. Sema Dinç’in Doktora Tezi, Ödüle Layık Görüldü

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Din Musikisi Anabilim Dalı öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Sema Dinç tarafından hazırlanan doktora tezi, III. Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırmaları Yarışması’nda Teşvik Ödülü aldı.

Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "III. Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırmaları" Yarışmasında Teşvik Ödülü, İlahiyat Fakültemiz öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Sema Dinç’in 2011 yılında tamamladığı “Kutbüddîn Şîrâzî'nin Dürretü't-Tâc'ındaki Mûsikî Bölümünün İncelemesi” konulu doktora tez çalışmasına verildi.

Dr. Sema Dinç tarafından yapılan tez çalışması, 1306 yılında yaşamış olan Kutbüddîn Şîrâzî tarafından klasik Farsça (Deri Lehçesi) ile yazılmış olan Dürretü't-Tâc isimli ansiklopedinin mûsikî bölümünün Türkçeye çevirisi ile eserin toplam 4 el yazması nüsha üzerinden tahkîkinin yapılması ve kendinden önce ve sonra yazılmış mûsikî eserleriyle mukayesesi tamamlanarak nazariyat tarihine kazandırılması amacıyla çalışılmıştır. Aynı zamanda günümüz mûsikî teorisine katkılarının çokluğu ile ön plana çıkan tez çalışması, mûsikî bölümünün ilk kez çevrilerek tahkîk edilmiş olması bakımından da orijinallik taşımaktadır.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırmaları Yarışması’nda 56’sı yüksek lisans ve 50’si doktora tezi olmak üzere toplam 106 tez yer aldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Öğr. Gör. Dr. Sema Dinç’i tebrik ederek, başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini diledi.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Muhammed Emin ERDİN
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Faruk ALTINBAŞAK
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Erdener ÖZÇETİN
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İsmail YILDIRIM
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
İsa SARI
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Emre KELEŞ
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Dila BARAN TEKİN
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Rıza Ozan EROĞLU
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Furkan ÇAMİÇİ
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Mustafa KÖSELER
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Şule YUMUTKAN
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Ömer YILDIZ
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Kazım BAŞARAN
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Gökhan BODUROĞLU
Çevrimiçi
İskilip MYO
Cesur Yusuf GÖKER
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Sevim Gökçe YILMAZ
Çevrimiçi