Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

 • Prof. Dr. Nurcan BAYKAM
 • Prof. Dr. Mehmet AZİMLİ
 • Prof. Dr. Mehmet DEMİRYÜREK
 • Prof. Dr. Dursun Ali KÖSE
 • Prof. Dr. Taha Bahadır SARAÇ
 • Prof. Dr. Yakup ÇOŞTU
 • Doç. Dr. Engin ŞENEL
 • Doç. Dr. Seyfi POLAT
 • Doç. Dr. Bengi ÖZKAHRAMAN
 • Doç. Dr. Gülay YILMAZEL
 • Doç. Dr. Güner ÇİÇEK
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Feyda NURSAL


(Üniversitemiz Senatosunun 29.12.2019 tarih ve 20  sayılı toplantısında oluşturulmuştur)


Formlar ve Belgeler:

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği (2020)

Hitit Üniversitesi Akademik Teşvik Takvimi

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Beyan Belgesi

Faaliyetlere İlişkin Sunulacak Belgeler

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Çalışma Esasları

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Değerlendirme Tutanağı

Birim Puan Tablosu

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Değerlendirmesinde Tespit Edilen Eksikler Tablosu
HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube