Neden Hitit Üniversitesi?

Hitit Üniversitesi ve Çorum

Çorum’da sosyal yaşam, çevre illere göre daha fazla gelişmiştir. Şehrin coğrafi konumu ve kültürel altyapısı, Çorum’da sosyal etkinlikler gerçekleştirmeye çeşitli olanaklar sunmaktadır. Şehirde çok zengin bir müzenin yanında çeşitli sinema salonları, Devlet Tiyatro Salonu, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek kapasitede spor kompleksleri, olimpik yüzme havuzu bulunmaktadır. Aynı şekilde çok sayıda kafe, restorant, eğlence merkezleri ve AVM, öğrencilerin boş vakitlerini geçirebilecekleri mekanlar arasında yer almaktadır. 

Şüphesiz yaşam giderleri, yaşam standartlarına göre kişiden kişiye değişmektedir. Ortalama bir öğrencinin yaklaşık yaşam giderleri ne bakacak olursak; yurtta kalan bir öğrencinin masrafı, yurt giderleri dahil olmak üzere aylık 400-600 TL arasındadır. Eve kalmak isteyen öğrenciler şehir merkezinde ve merkez dışındaki bütçeye uygun fiyatlarla kiralık ev bulabilmektedirler.Neden Hitit Üniversitesi?

1. Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan tek üniversite!,

2. 25.000 Üniversite Arasında Dünyanın En İyi 2.500 Üniversitesi İçinde,

3. Antarktika’da “Bilim Üssü Projesi'nde Yer Alması,

4. URAP 2000 Yılından Sonra Kurulan Devlet Üniversiteler Sıralamasında 8.,

5. Üniversitemiz 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler sıralamasında 11. 

6. URAP Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasında 47.,

7. Dünya üniversitelerinin çevreye duyarlılık ve uyumluluk alanlarında değerlendirilmeye hak kazanan üniversiteler arasında (GreenMetric) Türkiye’de 7., dünyada 208. sırada

8. Mühendislik Fakültemizde 7+1 Uygulamalı Mühendislik Eğitimi İmkanı,

9. Uzaktan Eğitim İmkanı,

10. Online Ücretsiz KPSS Eğitimi, 

11. Akredite edilmiş bölümler,

12. Mezunlarımıza yönelik tüm Avrupa'da geçerli EUROPASS sertifika eki imkânı,

13. 1.500'e yaklaşan Akademik ve İdari Personeli,

14. Öğretim Elemanı Başına Düşen 1/19’luk Öğrenci Sayısı,

15. Güçlü Üniversite-Sanayi İşbirliği ile Kurulan TEKNOKENT’i,

16. Ar-Ge Çalışmaları İçin Son Teknolojik Cihazlarla Donatılmış Laboratuvarları,

17. Güçlü Bilişim Alt Yapısı,

18. İstihdam Odaklı 228 Programı,

19. 100'ü aşkın Öğrenci Kulübü ile Sosyal, Kültürel ve Bilimsel Etkinliklere Katılım İmkanı,

20. Öğrencilere Mezun Olurken İkinci Diploma Fırsatı,

21. 20.000’i Aşan Mezunu ve 17.000’e Yakın Öğrencisiyle Deneyimli Bir Üniversite,

22. Deneyimli ve Yetkin Akademik Kadrosu,

23. Mezuniyet Sonrasında 57 Programda Lisansüstü Eğitime Devam Etme İmkanı,

24. Değişim Programları Sayesinde Yurtdışı Eğitim Fırsatı,

25. 7/24 Erişilebilir Kütüphanede Basılı ve Elektronik Kaynak Hizmetleri,

26. Eğitim Birimlerimiz Arasında Ücretsiz Rink Servisleri ile Ulaşım Hizmeti,

27. 41 Farklı Ülkeden 760’ı aşkın Yakın Uluslararası Öğrenci,

28. Öğrencilere Şehirde Rahatlıkla Her Bütçeye Uygun Yurt ve Ev Bulma İmkanı,

29. Şehirden Eğitim Birimlerimize Rahat Ulaşım,

30. Bütün gücünü ve birikimini mesleki eğitime yoğunlaştırdığı için,

HİTİT ÜNİVERSİTESİ'ni tercih edin!

Engelsiz Üniversite

Üniversitemizde YÖK tarafından verilen “Mekanda Erişim Bayrak Ödülü” (Turuncu Bayrak), “Eğitimde Erişilebilirlik Bayrak Ödülü” (Yeşil Bayrak) “Sosyo-Kültürel Faaliyetlere Erişilebilirlik Bayrak Ödülü” (Mavi Bayrak) olmak üzere toplam 6 Bayrak ve 1 Engelsiz Program Nişanı bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin Proje Yapmalarını Teşvik Ediyoruz

Öğrencilerimizin aktif bir şekilde proje üretmesini ve uygulamaya geçmesini önemsiyoruz. Bu bağlamda Teknoloji Transfer Ofisimiz ile Proje Yönlendirme Ofislerimizle öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Ofislerimiz aracılığıyla öğrencilerimiz, doğrudan öğretim elemanlarımızla ortak bir proje havuzunda bir araya getiriliyor ve doğru ve etkili bir yönlendirmeyle proje üretmeleri için teşvik ediyoruz.

Teknokent

Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayisinin uluslararası alanda rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji ile yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak teknoloji transferlerine yardımcı olmak ve yüksek ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak alt yapıyı sağlamak amacıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na istinaden, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 10.05.2013 tarih ve 3775 sayılı izin yazısı ile kurulmuştur.

Yemek Bursu

Üniversitemizde öğrencilerimize sunulan sosyal imkanlar her geçen yıl artmakta olup ihtiyacı olan öğrencilerimize bir akademik yıl için Üniversitemiz yemekhanelerinde ücretsiz yemek yeme imkanı sunulmaktadır.

Kısmi Zamanlı Çalışma

Üniversitemizde her geçen gün yaygınlaşan bu uygulamayla, öğrencilerimiz ders saatleri dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda Üniversitemizin akademik ve idari pek çok biriminde (eğitim birimleri, laboratuvarlar, tahıl laboratuvarı, araştırma merkezleri, kütüphane, proje ofisi, uluslararası ilişkiler ofisi, basın ofisi, bilgi işlem, uzaktan eğitim vb.) günlük en fazla 3 saat, haftalık en fazla 15 saat ve toplamda aylık en fazla 60 saat olmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları kapsamında, Üniversitemiz birimlerinde talep eden öğrencilerimize boş zamanlarında çalışma imkanı sağlanarak, çalışmaları karşılığında verilen ücretle bir yandan öğrencilerimize ekonomik destek sağlanmaya, diğer yandan da çalıştıkları birimde mesleki anlamda iş deneyimi kazanmalarına çalışılmaktadır. Bu uygulama sayesinde öğrencilerimize ekonomik olarak destek verilirken esas olarak daha öğrenci iken pek çok farklı konuda uygulama becerisi kazanmaları ve tecrübe sahibi olmaları da sağlanmış olmaktadır. Öğrencilerimizin kişisel gelişimine katkı sağlayan kısmi zamanlı çalışma imkanı ile kazanılan etkili ve güçlü iletişim kurabilme, takım çalışmasında uyum ve liderlik ve etkili zaman yönetimi gibi pek çok beceri, öğrencilerimizin mezun olduktan sonraki hayatlarına da yansıyacaktır.

İstihdam Odaklı Bölümler

Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerin mezun olduktan sonra iş hayatına rahatlıkla girebilmeleri için “İSTİHDAM ODAKLI BÖLÜMLER”

Güçlü Bilişim Altyapısı

Teknolojiyi her zaman odağında tutan, ve kendi programlarını geliştiren üniversitemizin birimlerinde ve öğrenci laboratuvarlarında bulunan bilgisayarlar, modern teknolojinin gereklerine uygun olarak yüksek performanslı yeni modellerle değiştirilmiş, ayrıca eğitim ve araştırma laboratuvarlarındaki birçok donanım da yenilenmiştir.

İnternet Altyapısı

Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde "Hitit Wifi: Kablosuz Kampüs Projesi" hayata geçirilerek akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz ile misafir kullanıcılarımız için yüksek hızda kesintisiz kablosuz internet erişimi sağlanmıştır. Kablosuz ağın kurulmasıyla birlikte Üniversitemiz Eduroam (Education Roaming - Eğitim Gezintisi) Konfederasyonu'nun da üyesi olmuştur. Bu üyelikle Eduroam üyesi olan diğer kurumlara (yurt içi, yurt dışı) giden personelimiz ve öğrencilerimiz, herhangi bir kayıt işlemine gerek duymadan üniversitede kullandığı kullanıcı adı ve parolayı kullanarak o kurumdaki internet hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Aynı durum, Eduroam üyesi olan kurumlardan Üniversitemize gelen yabancı konuklar için de geçerlidir.

Öğrenci Kulüpleri

Üniversiteler, öğrencilerin hobi ve ilgi alanlarını keşfedebilmesi ve bu alanlarda kendilerini geliştirebilmesi için en ideal ortamdır. Bu ortamı sağlayan en önemli unsur, şüphesiz ki öğrenci kulüpleridir. Spordan müziğe, resimden edebiyata kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren üniversite öğrenci kulüpleri, hem okulun ilk yıllarından itibaren öğrencilerin sosyalleşebilmesini sağlayacak önemli bir araç hem de dersler dışındaki boş zamanlarda öğrencilerin yeni şeyler üretebileceği bir zemin olmaktadır. 


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube