Üretilecek Olan Akıllı Polimerlerle, Antidepresanların Çevreyi Kirletmesinin Önüne Geçilecek

Hitit Üniversitesinde yürütülen TÜBİTAK projesi kapsamında antideprasanları tanıyan akıllı polimerler üretilecek.

Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir Erol tarafından hazırlanan “Antidepresan Baskılanmış Nano Polimerler ile Seçici ve Hassas Yüzey Plazmon Rezonans (SPR) Sensörlerin Geliştirilmesi” başlıklı proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında antideprasanları tanıyan akıllı polimerler üretilerek optik sensörlü sisteme entegre edilecek. Geliştirilen yeni sistemle, vücutta tam sindirilemeden atılan antidepresan ilaçların çevreyi kirletmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Prof. Dr. Kadir Erol, antidepresan ilaçların Türkiye’de ve Dünya’da en fazla tüketilen ilaçlar arasında yer aldığını ifade ederek vücutta sindirilemeden atılan antidepresan ilaçların, çevre sağlığını tehdit eden en önemli mikro kirletici sınıfları içerisinde yer aldığını söyledi.

Parçalanamayan ilaç biyomoleküllerinin atık su sistemine karıştığında çevreye entegre olduğunu belirten Erol, şunları söyledi:

“Çevrede diğer metabolitler ve diğer toksik türler ile etkileşim içerisinde olan bu antideprasan moleküller, gıda zinciri yolu ile tekrar bizlere, hayvanlara dönebiliyor. İlk vücudumuzda sindirilemeden atılan versiyonuna göre çok daha tehlikeli bir hal alabiliyor. O yüzden mutlaka gıda zinciri yoluyla bizlere dönmeden önce bertaraf edilmesi gerekiyor. Bertaraf etme adına kullanılan sistemlerin de sağlıklı çalışıp çalışmadığının bir analizi gerekiyor. Bunun için biz de böyle bir sensör sistemini geliştirme adına yola çıkmış olduk. Antidepresan ilaçları tanıyan akıllı polimerler üreterek optik sensörlü sisteme entegre edeceğiz.”

Kirletici sınıfları algılama yoluyla çevre sağlığına da bu önemli bir katkı sağlanacağını ifade eden Erol, “Akıllı polimerler, bu çalışmamızda antideprasan algılamak için kullanılacak ama çok sayıda biyomolekülün teşhisi ve analiz edilmesi için de kullanılmaya müsait materyaller. Bu teknolojiyi laboratuvarlarımıza entegre ettiğimiz anda bu projemiz vesilesi ile önümüzde yeni projeler de olacağını düşünüyorum.” dedi.

Erol, ilaç atıklarının toplanılması ve toplu olarak bertaraf edilmesinin atık yönetim sisteminin de önemli bir parçası olduğunun altını çizdi.


Üretilecek Olan Akıllı Polimerlerle, Antidepresanların Çevreyi Kirletmesinin Önüne Geçilecek

Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir Erol tarafından hazırlanan “Antidepresan Baskılanmış Nano Polimerler ile Seçici ve Hassas Yüzey Plazmon Rezonans (SPR) Sensörlerin Geliştirilmesi” başlıklı proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube