Yayınlanma Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba

2021 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru ve Değerlendirme Süreçleri

Üniversitemizin Değerli Öğretim Elemanları,

2021 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği başvuruları daha önce duyurulan Hitit Üniversitesi Akademik Teşvik Takvimi çerçevesinde 3 Ocak 2022-17 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Akademik Teşvik Ödeneği Başvurularının YÖKSİS başvuru çıktısı düzeninde sadece dijital ortamda yapılması gerekmektedir.* Ancak ıslak imzalı formlar mutlaka fiziksel olarak bölüm başkanlıklarına teslim edilmelidir.

Öğretim elemanlarımızın başvurularını kadrolarının bulunduğu aşağıdaki birimlere yapmaları gerekmektedir;

•  Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında Bölüm Başkanlıkları,

•  Enstitülerde Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Başkanlıkları

•  Rektörlüğe bağlı bölümlerde, Bölüm Başkanlıkları

Başvuru yapacak öğretim elemanları için:

• YÖKSİS Çıktısı: https://yoksis.yok.gov.tr sayfasından alınacak “Akademik Teşvik Başvuru Çıktısı”, başvuru sahibi tarafından her sayfası paraflanıp ıslak imzalı olarak bölüme teslim edilir.

• “Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Beyan Belgesi”: Başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak bölüme teslim edilir.

• “Faaliyetlere İlişkin Sunulacak Belgeler”: Puanlama yapılacak faaliyet ve alt faaliyetler için ilgili dosyada belirtilen belgeler; açıklamalar ve yönetmelikteki ilgili maddelere uygun şekilde ÜBYS’ye yüklenir.

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları için:

• “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Çalışma Esasları”: Komisyon, çalışma esaslarına uygun olarak her bir öğretim elemanın başvuru dosyası incelenir.

• “Birim Puan Tablosu”: Başvuru dosyası incelendikten sonra öğretim elemanlarının “Akademik Teşvik Başvuruları Birim Puan Tablosu”nda kontrol edilen ve onaylanan puanları tabloya isimlerinin karşısına yazılır.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğini indirmek için tıklayınız.

Formlar ve Belgeler için tıklayınız.

* ÜBYS üzerinden akademik teşvik başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağına dair kılavuz için tıklayınız

YÖKSİS Teşvik Yardım Kılavuzunu indirmek için tıklayınız.
Formlar ve Belgeler:

Hitit Üniversitesi 2021 Akademik Teşvik Başvuru Kılavuzu

3-YOKSIS Yeni Teşvik Yardim Kılavuzu

Akademik Teşvik Takvimi

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube