Yayınlanma Tarihi: 05 January 2022 Wednesday

2021 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru ve Değerlendirme Süreçleri

Üniversitemizin Değerli Öğretim Elemanları,

2021 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği başvuruları daha önce duyurulan Hitit Üniversitesi Akademik Teşvik Takvimi çerçevesinde 3 Ocak 2022-17 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Akademik Teşvik Ödeneği Başvurularının YÖKSİS başvuru çıktısı düzeninde sadece dijital ortamda yapılması gerekmektedir.* Ancak ıslak imzalı formlar mutlaka fiziksel olarak bölüm başkanlıklarına teslim edilmelidir.

Öğretim elemanlarımızın başvurularını kadrolarının bulunduğu aşağıdaki birimlere yapmaları gerekmektedir;

•  Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında Bölüm Başkanlıkları,

•  Enstitülerde Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Başkanlıkları

•  Rektörlüğe bağlı bölümlerde, Bölüm Başkanlıkları

Başvuru yapacak öğretim elemanları için:

• YÖKSİS Çıktısı: https://yoksis.yok.gov.tr sayfasından alınacak “Akademik Teşvik Başvuru Çıktısı”, başvuru sahibi tarafından her sayfası paraflanıp ıslak imzalı olarak bölüme teslim edilir.

• “Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Beyan Belgesi”: Başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak bölüme teslim edilir.

• “Faaliyetlere İlişkin Sunulacak Belgeler”: Puanlama yapılacak faaliyet ve alt faaliyetler için ilgili dosyada belirtilen belgeler; açıklamalar ve yönetmelikteki ilgili maddelere uygun şekilde ÜBYS’ye yüklenir.

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları için:

• “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Çalışma Esasları”: Komisyon, çalışma esaslarına uygun olarak her bir öğretim elemanın başvuru dosyası incelenir.

• “Birim Puan Tablosu”: Başvuru dosyası incelendikten sonra öğretim elemanlarının “Akademik Teşvik Başvuruları Birim Puan Tablosu”nda kontrol edilen ve onaylanan puanları tabloya isimlerinin karşısına yazılır.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğini indirmek için tıklayınız.

Formlar ve Belgeler için tıklayınız.

* ÜBYS üzerinden akademik teşvik başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağına dair kılavuz için tıklayınız

YÖKSİS Teşvik Yardım Kılavuzunu indirmek için tıklayınız.
Formlar ve Belgeler:

Hitit Üniversitesi 2021 Akademik Teşvik Başvuru Kılavuzu

3-YOKSIS Yeni Teşvik Yardim Kılavuzu

Akademik Teşvik Takvimi

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Deprem Destek Hattı
Deprem Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Muhammed Emin ERDİN
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Faruk ALTINBAŞAK
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Erdener ÖZÇETİN
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İsmail YILDIRIM
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Erhan TARHAN
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Emre KELEŞ
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
İhsan HACIİSMAİLOĞLU
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Rıza Ozan EROĞLU
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Furkan ÇAMİÇİ
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Mustafa KÖSELER
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Şule YUMUTKAN
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Ömer YILDIZ
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Kazım BAŞARAN
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Gökhan BODUROĞLU
Çevrimiçi
İskilip MYO
Cesur Yusuf GÖKER
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Sevim Gökçe YILMAZ
Çevrimiçi